U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1236 november 17, ONB II nr. 980

Arnoud, prior van Waver, Daniël, kanunnik van Tongerlo, en Herman, tempelier, scheidsrechters in het geschil tussen de abdij van Tongerlo en de tempeliers inzake gronden te Alphen, bepalen dat de aanspraken van de tempeliers hierop vervallen, waarvoor de abdij van Tongerlo hun ter vergoeding een jaar rente van 4 sester rogge, 4 sester haver en 3 schelling Keuls zal betalen.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 980.

Tekst

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

Arnoldus, prior de Waure, et frater Daniel, canonicus de Tongherlo, et frater Heremannus de domo militie Templi omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino.

Universitati vestre notum facimus quod, cum inter fratres de militie Templi ex una parte et abbatem et conventum de Tongherlo ex altera super curte de Alfiem et terris eius secundum quod in compromissione exinde facta plenius continetur, ex utraque parte de dicta causa in nos compromiserunt, nos igitur consideratis que consideranda sunt et observatis secundum compromissionem in nos factam iurisperitorum et bonorum virorum super hiis usi consilio, arbitrando pronunciamus quod dicti abbas et conventus de Tongherlo prefatis fratribus militie Templi quatuor sextaria siliginis et quatuor sextaria avene et tres solidos Colonienses inter festum Omnium Sanctorum et Purificationem beate Marie annuatim reddere debent imperpetuum, dictam annonam ad mensuram Andwerpensem persolventes talem qualis ex ipsa terra solet provenire. Et per hoc predicti templarii de fundo sepedicto nichil amplius exigere poterunt, insuper de omnibus ex utraque parte formam compromissionis observabunt.

Ad maioris autem robur firmitatis virorum venerabilium de Claro Fontei de Parcho abbatum et prepositi sancte Gertrudis in Lovanio sigillis et nostro presens factum fecimus communiri.

Et quia nos frater Daniel de Tongherlo et frater Heremannus, templarius, sigilla non habemus, utimur ad presens sigillo coarbitri nostri Arnoldi, prioris de Wavra.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo sexto, feria secunda infra octavas beati Martini, apud sanctam Gertrudem in Lovanio.

Vertaling door Geertrui Van Synghel

Arnoud, prior van Waver, Daniel, kanunnik van Tongerlo, en Herman, tempelier, maken bekend dat de tempeliers enerzijds en abt en convent van Tongerlo anderzijds zich neergelegd hebben bij hun scheidsrechterlijke uitspraak over de hof van Alphen en de bijbehorende gronden, zoals blijkt uit de gemaakte overeenkomst. Zij bepalen bij vonnis, overwegende wat overwogen moet worden en de overeenkomst in acht nemend, op advies van rechtsgeleerden en goede mannen, dat de abt en het convent van Tongerlo voor altijd jaarlijks aan de tempeliers vier sester rogge, vier sester haver en drie schelling Keuls zullen geven tussen Allerheiligen en Lichtmis; de pacht te voldoen in Antwerpse maat, zoals gewoonlijk uit deze grond komt. En door deze pacht zullen de tempeliers uit de voornoemde grond niets meer kunnen eisen; zij zullen van beide kanten de gemaakte overeenkomst in acht nemen.

De abten van Clairfontaine, van Park en de proost van de Sint-Geertruiabdij te Leuven bezegelen mede.

Omdat Daniel van Tongerlo en Herman, de tempelier, geen eigen zegel hebben, gebruiken zij het zegel van hun medescheidsrechter, Arnoud, prior van Waver.

Gedaan in 1236, in de Sint-Geertruiabdij te Leuven.Document acties