U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1156 december 24 - 1157 september 23, ONB II nr. 909

Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, bekrachtigt op verzoek van Hubert, abt van de abdij van Tongerlo, de schenking van een hof te Nispen door Arnulf de Brabander en de schenking, bij hande van Godfried I van Breda, van twee derden van de tienden en het patronaatsrecht van Nispen en Zundert door diens zoon Arnulf aan de abdij van Tongerlo.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 909.

Tekst

[In nomine] sancte et individue Trinitatis.

Ego Heynricus huius nominis secundus gratia Dei Leodiensis [episcopus o]mnibus Cristi fidelibus tam presentibus quam successuris in perpetuum.

Officii nostri ratio [exigit ut om]nibus Christi fidelibus in quantum possumus consulere et prodesse studeamus.

Inde est quod peti[cione fratris Hu]berti, venerabilis abbatis de Tungerlo, cartulam presentem conscribi fecimus in testimonium con[firmation]is super allodio quod Tungerlensis ecclesia possidet in Nisipa. Arnulfus enim qui Brabantinus cogno[minab]atur curtile unum libere et legitime Tungerlensi ecclesia affectavit pro remedio [anim]e sue et predecessorum suorum. Postea vero predicti Arnulfi filius Arnulfus duas partes [decim]arum de Nisipa et conductum ipsius ecclesie et simili modo duas partes decimarum [***]e de Sunderda et conductum ipsius ecclesie, que ad ipsum pervenerant hereditario iure, utpote [que de p]atrimonio eius erant, per manum liberi hominis Godefridi de Breda sepedicte Tungerlensi ecclesie [tradidit] et legittime affectavit et post in brevi divina inspiratione permotus in eadem ecclesia [seipsum r]eddidit.

Huius rei testes sunt: Heinricus de Scoten, Reingotus de Suindrecth, Sigerus [de Berga, H]erimannus, Willelmus, Vsmarus, Thibaldus.

Quod autem a predictis fidelibus factum est sal[vo episcop]ali iure, presenti cartula et sigillo nostro confirmamus et auctoritate Dei et nostra [ratum hab]eri precipimus.

Actum est hoc anno ab incarnatione Domini M° C° LVII° , indictione Va.

Vertaling door Geertrui Van Synghel

Hendrik II, bisschop van Luik, doet op verzoek van Hubert, abt van Tongerlo, deze oorkonde schrijven ter bevestiging van het eigen goed dat het klooster van Tongerlo bezit te Nispen. Arnulf de Brabander heeft voor zijn zielenheil en dat van zijn voorgangers vrij en wettig een hoeve aan de kerk van Tongerlo overgedragen. Nadien heeft Arnulf, zoon van Arnulf de Brabander, twee derden van de tienden van Nispen en Zundert en de bescherminga van beide kerken door de hand van de vrije man Godfried van Breda aan de kerk van Tongerlo overgedragen en wettig gegeven. Dit kwam hem erfrechtelijk toe, aangezien het zijn erfgoed was. Kort nadien heeft hij het, bewogen door goddelijke inspiratie, zichzelf in dezelfde kerk geschonken.

Getuigen zijn: Hendrik van Schoten, Reingotus van Zwijndrecht, Zeger van Bergen, Herman, Willem, Vsmarus, Theobald.

Wat gedaan is door de voornoemde gelovigen heeft de bisschop van Luik, met voorbehoud van het bisschoppelijk recht, met zijn zegel bevestigd.

Gedaan in 1157.


a
in het ONB vertaald als patronaatsrecht.

Document acties