U bent hier: Home Database Oorkonden

Lijstweergave

Totaal 3 oorkonden
1235 oktober 23

Jan II, bisschop van Luik, draagt de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik op om de inkomsten vast te stellen van de pastoors die de kerken van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik bedienen en de zielzorg hebben, waarbij het overschot van deze inkomsten zal toevallen aan de residerende kanunniken van het Sint-Bartholomeuskapittel.

1236 (maart 29 - 1237 april 18)

De deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik stelt, conform het mandaat van de bisschop van Luik d.d. 1235 oktober 23, de inkomsten vast van de pastoors van zeven kerken waarvan het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik het presentatierecht bezit en bepaalt dat de kapitteldeken recht heeft op de eerste van de rijkere kerken die vacant komt. Indien eerst een van de minder rijke kerken vacant komt, krijgt hij hiervan zolang een aanvulling van twintig mud spelt op zijn prebende naast zijn feodum te Duizel.

1237 april 18 - 1238 april 3

Otto, deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, meldt aan Jan, bisschop van Luik, dat hij conform diens mandaat d.d. 1235 oktober 23, de inkomsten vastgesteld heeft van de pastoors van de kerken die toebehoren aan het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik alsmede de uitbreiding van de dekenale prebende en verzoekt hem deze regeling te bekrachtigen met zijn zegel.

Document acties