U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1238.04.03(na 1237.04.17)
1237 april 18 - 1238 april 3

Otto, deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, meldt aan Jan, bisschop van Luik, dat hij conform diens mandaat d.d. 1235 oktober 23, de inkomsten vastgesteld heeft van de pastoors van de kerken die toebehoren aan het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik alsmede de uitbreiding van de dekenale prebende en verzoekt hem deze regeling te bekrachtigen met zijn zegel.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 15de eeuw (na 1460), Luik, Bisschoppelijk Archief, inv. nr. B VIII 6 (cartularium van het Sint-Bartholomeuskapittel te Luik), fol. 7r-v, met het opschrift: Decanus sancti Pauli rescribit domino Iohanni, Leodiensi episcopo, qualiter executus sit mandatum suum super defalcacione ecclesiarum ad presentacionem capituli sancti Bartholomei pertinencium, mogelijk naar [A].

Uitgave
a. Bijsterveld, 'Dusela', 207, nr. 3C, naar B.
Regest
Zie Bijsterveld, 'Dusela', 207, nr. 3C.
Samenhang
Voor de samenhang, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1235.10.23 en 1237.04.18(na 1236.03.28).
Datering

Bij de bepaling van de termini is het gebruik van de paasstijl in het bisdom Luik verondersteld.

Opname
Deze oorkonde is opgenomen in het DONB als supplementoorkonde van ONB I, omdat in de geïnsereerde oorkonde het feodum van Duizel genoemd wordt, zoals blijkt uit de oorkonde van de deken van het Sint-Pauluskapittel te Luik, zie DONB nr. 1237.04.18(na 1236.03.28).
Afbeelding 11238.04.03(na 1237.04.17)fol7r
Afbeelding 21238.04.03(na 1237.04.17)fol7v
Volledig scherm

[R]everendoa patri ac domino Iohanni, Dei gratia Leodiensi episcopo, Otto, decanus sancti Pauli Leodiensis, debitam cum reverentia subiectionem.

Mandatum vestrum recepimus in hunc modum: (hierna volgt de tekst van de oorkonde d.d. 23 oktober 1235, zie Van Synghel, DONB, nr. 1235.10.23).

Huius igitur auctoritate mandata de predictis ecclesiis ordinacionem fecimus secundum formam nobis scriptam ad hoc vocatis solempniter in capitulo beati Bartholomei Leodiensi investitis et vicariis dictarum ecclesiarum. Decanatui vero adiunximus primam que vacabit ecclesiam et competens erit.

Et ut hoc firmius imposterum observetur cum ecclesia et decano obnixiusb supplicamus quatenus huiusmodi ordinacionem propter Deum velitis appensione vestri sigilli confirmare.

Datum anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo septimo.

a
initiaal ontbreekt B.
b
hierna de doorgestreept B.

Document acties