U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1238.07.20(na 1238.04.01)
(1238 april 2 – 1238 juli 20)

De deken van de domkerk te Luik geeft na het overlijden van Jan II, bisschop van Luik, opdracht aan Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, om een onderzoek in te stellen naar het kapittel van Kortessem. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de narratio van een oorkonde van Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.07.21, alwaar onderhavig mandaat wordt vermeld: Cum nos a venerabilis patre Iohanne, Dei gratia bone memorie quondam Leodiensi episcopo, primo litteratorie ac postmodum viva voce recepimus in mandatis quod ad ecclesiam beati Petri in Corteshem personaliter accedentes ordinaremus et statueremus in eadem tam super temporalibus quam spiritualibus que videmus secundum Deum statuenda, nos, in negotio procedentes eodem, inquisitionem fecimus diligentem tam super primaria institutione ipsius ecclesie quam super statu eius presenti et singulis articulis spectantibus ad negotium plenius exequendum. Cum igitur medio tempore dominus episcopus viam universe carnis fuerit ingressus, sede vacante, a domino decano maioris ecclesie Leodiensis recepimus in mandatis quod sepedictum negotium debito fine iuxta prioris tenorem mandati terminaremus.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor het mandaat van Jan II, bisschop van Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.04.01(na 1230.03.09). Voor de uitvaardiging van de nieuwe statuten en de bekrachtiging- en goedkeuringsoorkonden, zie Idem, DONB, nrs. 1238.07.21, 1244.05.31(na 1244.05.00), 1244.06.02 en 1294.06.17.

Datering

Terminus post quem van deze oorkonde is het overlijden van Jan II, bisschop van Luik, op 1 april 1238. Terminus ante quem is de vaststelling van de nieuwe statuten van het kapittel van Kortessem door Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, op 21 juli 1238.

Afbeelding 11238.07.20(na1238.04.01)fol.15v
Afbeelding 21238.07.20(na1238.04.01)fol.16r
Volledig scherm


Document acties