U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1312.10.19
1312 oktober 19

Schepenen van Grave oorkonden dat Gillis van Grave verkoopt aan Jan, zoon van Arnoud Blome, een jaarlijkse rente van vijf malder rogge, gevestigd op erfgoed te Escharen, en dat Jan onder meer op stukken land van Gillis bij de molens van Grave kan terugvallen indien het erfgoed te Escharen niet toereikend is voor de betaling.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1811.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Van den V mauder roggen van Escheren.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Gijsbert, zoon van Rutger, schepen van Grave, randschrift beschadigd, van groene was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Arnoud Lauwart, schepen van Grave, randschrift licht beschadigd, van groene was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, De archieven, 117, nr. 1811.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 25 mei 1307-4 april 1313, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1307.05.25, 1307.06.26, 1311.11.03, 1312.05.03 en 1313.04.04, alsmede een oorkonde van Jan, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1308.04.20..
Afbeelding 11312.10.19voorzijde
Afbeelding 21312.10.19achterzijde
Volledig scherm

Nosa Giselbertus, filius quondam Rutgheri, et Arnoldus dictus Lauwart, scabini in Grauia, protestamur quod constitutus coram nobis Egidius dictus de Grauia se vendidisse legitime recognovit Iohanni, filio quondam Arnoldi dicti Blome, presentium servatori, annuam pensionem quinque maldrorum siliginis super hereditatem quandam, sitam in parrochia de Eischeren inter hereditatem Iohannis Pistoris et inter miricam, quam quidem hereditatem predictus Egidius Goddoni de Linen pro annua pensione quinque maldrorum siliginis dedit et exposuit, singulis annis die beati Andree apostoli predicto Iohanni aut suis heredibus vel successoribus de predicta hereditate perpetuo persolvendam, hac interveniente condicione quod si prenotatus Iohannes in predicta hereditate super solutione huiusmodi pensionis defectum aliquem sustinetur, extunc pro tali defectum idem Iohannes ad terram quandam, sitam inter hereditatem filii Winrici, Henrici, et inter hereditatem Alexandri, quam predictus Egidius Ghyboni, filio Rutgheri de Eischeren, pro annua pensione duorum maldrorum siliginis cum dimidio exposuit et dedit ac ad ipsam pensionem, ac etiam ad du[a]s pecias terre ipsius Egidii, sitas prope molendina de Grauia, capientes quatuor maldra seminis siliginei, recursum habebit et huiusmodi defectum integraliter consequetur. Preterea prelibatus Egidius et nos scabini predicti promisimus hec premissa infra hinc et Epyphaniam Domini predicto Iohanni in loco, ubi dicta bona sita sunt, et coram illis quorum interest stabilire et firmare prout eidem Iohanni et suis heredibus aut successoribus perpetuo stabile sit et firmum.

In cuius rei testimonium nostra sigilla hiis litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini M CCC XII, crastino beati Luce ewangelisteb.

a
aanvangsteken en vergrote initiaal in de marge A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties