U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1311.11.26
1311 november 26

Schepenen van ’s-Hertogenbosch oorkonden dat Bernard Comes, zoon van Bernard Grave (Bernard Marienz. van Lith), een jaarlijkse erfcijns van drie pond en tien schelling groot Tournoois, gevestigd op drie morgen land in Lithoyen op de plaats, geheten op die Gemeynte, op drie morgen land in Maren en een huisplaats te Maren, heeft verkocht aan Godinus Faber van Lith. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschriften voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een registratie d.d. 23 januari 1440 in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1209, fol. 258v, waar naar deze Latijnse oorkonde wordt verwezen: Notum sit universis quod cum Godefridus Posteel, filius quondam Theoderici Posteel, recepisset a domino Lodouico et Euerardo predicto quandam litteram scabinorum de Buscoducis, mentionem facientem de anno et hereditario censu trium librarum et decem solidorum, grosso Turonensi denario regis Francie antiquo pro sedecim denariis in hiis computato, solvendum hereditarie Nativitatis Domini de tribus iugeris terre, sitis in Littoyen in loco dicto die gemeynte, et de tribus iugeribus terre, sitis in Maren et de domistadio, sito ibidem, quem censum Godinus Faber de Lyt erga Bernardum dictum Comes, filium quondam Bernardi die Greue, emendo acquisierat, prout in litteris quarum data continet feria sexta ante festum beati Andree apostoli, anno Domini millesimo CCCmo undecimo.

Bernard Comes is te identificeren met Bernard, zoon van Bernard Marienz. van Lith, zie een schepenoorkonde d.d. 7 juni 1291 (Camps, ONB I, 566-567, nr. 463).

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Afbeelding 11311.11.26
Volledig scherm


Document acties