U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1311.12.26
1311 december 26

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Arnoud, zoon van Arnoud Enneken van Houthem, aan Hendrik Heym Ghyseken, een jaarlijkse erfpacht van vijf mud rogge schuldig is uit een erfgoed te Houthem in de parochie Eerschot, te leveren bij de molen van Herlaar. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit een zestiende-eeuwse optekening in een vonnisboek, het zogenaamde ‘te boeck stellen', waarbij een crediteur de beslaglegging op een onderpand van een debiteur door de stadsecretaris van 's-Hertogenbosch laat registreren tijdens één van de drie jaargedingen, 's-Hertogenbosch, SA, rechterlijk archief van 's-Hertogenbosch, inv. nr. 1803 (= vonnisboek), fol. 20r, met vermelding van de schepenoorkonde d.d. 26 december 1311. Uit het vonnisboek blijkt dat Laurens, zoon van Wouter Dirksz. van Nuenen, keldermeester van het klooster Porta Celi te 's-Hertogenbosch, beslag legt op het goed Houthem te Eerschot van Hendrik Heym Ghyseken voor de achterstallige betaling van vijf mud rogge en gerst: Frater Laurentius, filius Wolteri Dircxs. de Nuenen, cellerarius pro tempore conventus de Porta Celi prope Buscumducis, fuit adiusticiatus ad quamdam hereditatem quam Henricus dictus Heyme Ghyseken, olim habebat, sitam in loco dicto Houthem in parrochia de Eerschot iuxta Rode tam in humido quam in sicco consistentem, occasione defectus solutionis quinque modiorum mensura de Buscoducis pro una medietate siliginis et pro reliqua medietate ordei, quos quinque modios Arnoldus, filius Arnoldi dicti Enneken de Houthem, promiserat ut debitor principalis se daturum et soluturum dicto Henrico dicto Heyme Ghyseken anno quolibet hereditarie Purificationis et ad molendinum, situm in Herlair, eidem Henrico traditurum de et ex hereditate predicta, pridem data ad hereditarium pactum dicto Arnoldo ab Henrico Heyme predicto pro dictis quinque modiis et quibusdam aliis oneribus, prout in litteris quarum data continet dominica post Nativitatis Domini, anno Eiusdem millesimo tricentesimo undecimo.

Uitgave

a. Van Synghel, 'Editie schepenoorkonden', 423, nr. 13, naar het vonnisboek.

Afbeelding 11311.12.26
Volledig scherm


Document acties