U bent hier: Home Database Oorkonden

13111013a
1311 oktober 13

Hugo van Zottegem en zijn echtgenote Beatrix van Putten, burggraaf en -gravin van Gent, beloven de toedeling van de inkomsten door Nicolaas en Aleid, heer en vrouwe van Putten en Strijen, aan hun dochters Oda en Aleid van kracht te houden, conform de oorkonde d.d. 1311 september 29, medebezegeld door Willem III, graaf van Holland.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. (ca. mei 1438), Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 1 (oud nr. 144) = register Putten en Strijen met de houte berden, 1235-1441, Cas M, fol. 40r.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang

Voor het in onderhavige oorkonde genoemde testament, zie Van Synghel, DONB, nr. 1311.09.29a.

Afbeelding 11311.10.13a NL-HaNA_3.19.43_1_0003
Volledig scherm

Wii Hughe van Zottenghem, bourgrave van Ghent, ende Beatrice van Putte, bourgravinne van Ghent, maken kond allen denghenen die desen brief sullen zien of horen lesen dat wii omme bede wille eens vermogents mans ons liefs heren, heren Niclaise, heer van Putte ende vana Putteb endec van Striene, ende onser liever vrouwen Alyden, vrouwe van Putte ende van Stryen, vaste ende gestade houden alswilke goedinge als si bewiist hebben elc na zire doot Oeden ende Alyden, haeren tween kinderen, in allen manieren als die brieve spreken diere up gemaict siin ende die een edel hoghe prince ende een vermoegende, onse lieve heer Willem, grave van Henegouwen, van Holland, van Zeeland ende heer van Vriesland, voren bezegelt heeft, die welke brief gemaict was in den iare ons Heren doe men schreef duzent driehondert ende elleve, up sinte Michielsdach.

Ende ommedat wi willen dat dese voirscr. dingen ewelike vaste blive ende gestade, so hebben wi desen brief open bezegelt mit onsen zegelen, die gegeven was in dend ons Heren als men schreef duzent driehondert ende elleve, des woensdaghes naer sinte Victoirsdaghe.

a
abusievelijk tweemaal B.
b
abusievelijk tweemaal B.
c
abusievelijk tweemaal B.
d
hierna ontbreekt iair B.

Document acties