U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1310.03.06
1310 maart 6
Luik, kamer van Jan Quartal

Arnoud van Bilsen, deken van Cuijk, oorkondt dat Jan, prior van het klooster Sint-Elisabethsdal (te Nunhem), en Jan van Maasbree, ridder,als voogd van zijn minderjarige neef Willem, een overeenkomst sluiten inzake het geschil over het patronaatsrecht van de kerk van Maasbree, waarbij bepaald wordt dat zij dit beurtelings zullen bezitten.

Origineel

A1. Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 14.D035, archief klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, inv. nr. 210, reg. nr. 18, onderste helft van chirograaf. Gelinieerd en kantlijn aan linker- en rechterzijde.

Aantekening op de voorzijde: 1o door de teksthand of een gelijktijdige hand: CHYROGRAPHVM. – Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De collatione ecclesie in Breyd[e] alternatis vicibus. – 2o door 15e-eeuwse hand: Caulium. – 3o door 15e-eeuwse hand:B. 10?. – 4o door 17e-eeuwse hand: Alternatim.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Arnoud van Bilsen, deken van Cuijk. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Jan, prior van het klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem. – [SD3] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Jan van Maasbree, ridder.

[A2]. Niet voorhanden, bovenste helft van chirograaf.

Uitgave

Niet voorhanden.

Regest

Schutgens, Inventaris, 106-107, nr. 18.

Datering

Het gebruik van de paasstijl in het bisdom Luik is verondersteld, zie Camps, ONB I, XXI en Dillo-Van Synghel, ONB II, XVII.

Afbeelding 11310.03.06voorzijde
Afbeelding 21310.03.06achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras sub chyrographo scriptas inspecturis Arnoldus de Bilsen, decanus concilii de Kuyc, Leodiensis diocesis, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis quod in nostra propter hoc constitutis presentia ut in iure fratre Iohanne, priore domus sancte Elyzabeth in Vretholt, ordinis Vallis Caulium, nomine dicte sue domus et pro ipsa ex una parte et Iohanne de Quaetbrede, armigero, fratre quondam Wilhelmi dicti Coleken, patris Wilhelmi, filiib minoris et in minori etate constituti pro se et dicto minore, cuius est naturalis tutor, curator vel manburnus ex altera, ipse partes asserentes se esse et eorum predecessores fuisse patronos quarte ecclesie de Quaetbrede et in possessione vel quasi iuris patronatus eiusdem, occasione cuius dudum fuerat discordia, lis et controversia inter predecessores partium predictarum. Nunc autem ipse partes, ut asserunt, Deo inspirante et consilio proborum coadiuvante finem discordie et litibus imponere cupientes, in hoc concorditer convenerunt quod vicissitudo sit et esse debeat imperpetuum super iure patronatus predicti inter eos et successores eorum ita quod quamprimum ipsam ecclesiam vel capellam dicti concilii vacare contigerit aut si vacet .. prior et conventus dicte domus pro tempore existentes primo illa vice soli dictam ecclesiam persone ydonee conferant et ad illam presentent eandem .. decano dicti concilii, ut fuerit faciendum.c Et post hoc immediate dicta ecclesia vacante dicta pars dicti minoris vel sui successores heredes pro tempore existentes sua vice soli dictam ecclesiam conferant persone ydonee et eam presentent, ut fuerit faciendum. Et talem vicissitudinem dicte partes in hac parte promiserunt bona fide inviolabiliter observare presentibus Leodii in camera Iohannis Quartal, domino Willelmo de Hers, investito de Nisterle, Benedicto, eius capellano, domino Iohanne, investito ecclesiarum de Gestele et de Haren, magistro Iohanne de Sancta Cruce et Henrico de Gelre, clericis, notariis, testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillis dictarum partium presentibus litteris duximus apponendum. Et nos frater Iohannes et Iohannes, armiger, predicti premissa confitentes esse vera etiam sigilla nostra hiis litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini Mo CCC nono, feria sexta post diem Cinerumd.

a
vergrote initiaal met vingerwijzing A1.
b
hierna letter f doorgestreept en de letters ilii geradeerd A1.
c
hierna een merkteken toegevoegd door latere hand A1.
d
hierna sluitingsteken A1.

Document acties