U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.10.17
1307 oktober 17

Reinoud I, graaf van Gelre, en Otto, graaf van Kleef, vidimeren een oorkonde van Gerard, heer van Horn, d.d. 1306 april 14, inzake de belening met goederen te Woudrichem en in het land van Altena.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1317-1336, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief graven van Holland, inv. nr. 290 (voorheen archief LRK Holland, nr. 7) = register E.L. 6, Suyd-Holland, Amstelland en Waterland, Cas C (klein register Zuid-Holland), fol. 78r-79r, nr. 432, naar [A].

Afbeelding 11307.10.17 NL-HaNA_3.01.01_290_0007 fol. 78r
Afbeelding 21307.10.17 NL-HaNA_3.01.01_290_0008 fol. 78v-79r
Volledig scherm

Wi Reynoud, grave van Ghelre, ende Otte, grave van Cleue, doen cond alremalke ende orconden dat wi opene brieve Gherets, here van Hoirne, die gheseghelt waren mit der heren zeghelen die dair in ghescreven stonden, hebben ghesien ende horen lesen in desen woirden sprekende:

(hierna volgt de tekst van Van Synghel, DONB, nr. 1306.04.14).

Ende wi van Ghelre, van Cleue, graven voirs., in orkonde dat wi desen brief ghesien ende ghehoirt hebben, beseghelt mit der voirghenoemder heren seghelen, hebben wi onse seghele ghehanghen an dit transcrift int iaer ons Heren M CCC ende sevene, des dinxendaghes opa avond Lucas ewangelisten.

a
hierna ontbreekt een woord B.

Document acties