U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.01.10
1307 januari 10

Schepenen van Grave oorkonden dat Borgraaf, koster van de kerk van Grave, aan Lauwart, zoon van Arnoud Blome, een jaarlijkse erfcijns van vijf schelling Tournoois verschuldigd is, gevestigd op zijn erfgoed naast het kerkhof te Grave.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1539.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 15e-eeuwse hand: [A]rve voren was van Ians van Dornen, gheleghen bi den kerichove V s. iaers vet. computata. – 2o door 15e-eeuwse hand: Gerit Scriiuers arve (slechts onder kwartslamp leesbaar).

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Gillis van Grave, schepen van Grave, randschrift licht beschadigd, van bruine was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, randschrift licht beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 6, nr. 18.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 8 april 1304-7 mei 1307, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1304.04.08, 1304.12.14, 1305.07.24, 1306.11.13, 1306.12.25 en 1307.05.07. Deze scriptor heeft ook de tekstdelen geschreven op de rasuren in een Graafse schepenoorkonde uit 1303, zie Van Synghel, DONB, nr. 1303.06.28.
Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld. In het geval kerst-, jaardag- of boodschapstijl zou zijn toegepast, zou deze oorkonde op 11 januari 1306 zijn uitgevaardigd.

Afbeelding 11307.01.10voorzijde
Afbeelding 21307.01.10achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis nos Egidius de Grauia et Wilhelmus de Wiighen, scabini Grauenses, cupimus esse notum quod Borgrauius, custos ecclesie de Grauia, coram nobis recognovit se debere de hereditate sua, sita iuxta cimiterium de Grauia inter Lamberti dicti Witmerie et Badonis, rectoris scolarum in Grauia, hereditates, Lawardo, filio Arnoldi dicti Blome, presentium servatori, annuum et hereditarium censum quinque solidorum nigrorum Turonensium, grosso veteri regis Turonensi pro sedecim denariis, antiquo Brabantino pro quatuor denariis et bono antiquob Hollandensi pro duobus denariis computato, singulis annis die beati Martini hyemalis dicto Lawardo et post ipsum suis veris heredibus perpetue persolvendum.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCCo sexto, feria tercia post Epyphaniam Dominic.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
a verbeterd uit andere letter A.
c
hierna sluitingstekens A.

Document acties