U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.01.22
1304 januari 22

Nicolaas, heer van Putten, beleent Jan Persijn met een jaarlijkse rente van tien pond Hollands uit de tol te Geervliet, zoals ook diens broer Dirk Persijn heeft.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. tweede helft 14e eeuw, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.19.43, archief van de heren van Putten en Strijen, inv. nr. 3 (oud nr. 142) = ’t Oude francijnboek B, 1303-1353, Putten en Strijen, Cas M, fol. 1r.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld, zie Van der Gouw, Ring van Putten, 5.

Afbeelding 11304.01.22 NL_HaNa_3.19.43_3_0001
Volledig scherm

Wi Niclais, here van Putte, maken cond ende kenlic allen luden dat wi onsen lieven neve Ianne Persine om sonderlinghe vrientscappe ende om menighen ghewillighen dienst die hi ons heeft ghedient, hebben ghegheven X lb. Hollands iaerliics te houden van ons te leene, welke X lb. Hollands wi hem bewisen in te nemen iaerliics in onse gheleyde te Gheeruliet alrenaist onsen lieven neve Diederic Persine, sinen broeder, dien wi hier voren in dat selve gheleide bewiset hebben. Ende willen dat niemant van onsenweghen, sonder die bi onsen brieven voir bewiist siin van die gheleide voirseit, enich ghelt neemt voirdien dat dese Ian Persiin die voirs. X lb. Hollands in hevet.

Ende omdat wi willen dat dit vaste blive ende ghestade, so hebben wi Ianne Persine voirs. desen brief ghegheven bezeghelt met onsen zeghel.

Ghegheven int iair ons Heren dusent driehondert ende drie, des woonsdages na sinte Agnietendaghe.


Document acties