U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.03.10
1304 maart 10

Jan II, graaf van Henegouwen, voegt honderd pond zwarte Tournoois toe aan het leen van Filips van Duvenvoorde.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. datering ws. 1433-1440, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief Graven van Holland, inv. nr. 713 = register Philippus A, fol. 129v.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Het gebruik van de paasstijl is verondersteld.

Afbeelding 11304.03.10 NL-HaNA_3.01.01_713_0002 fol. 129v
Volledig scherm

Wi Ian, grave van Henegouwen etc., maken cond allen luyden dat wii om bede onser liever gesellinnen, der gravinnen van Henegouwen ende van Hollant, ende om menigen trouwen dienst die ons onse lieve ende getrouwe Philips van Duvenvoirde dicke gedaen heeft ende noch doen sal den voirs. Phillipse zijn leen dat hii van ons hout gebetert hebben, alsoe dat wii hem geven noch C lb. zwerter Tornois totten VC lb. zwerter Tornois ofs die wii hem gegeven hebben te Vroele op die gheest ende die C lb. voirs. in te nemen beyde an den gheestlande ende an cleylande in alden manieren ende ten selven termiinen dat wii hem die voirscr. VC lb. bewiist hebben ende te houden van ons te leene als hii die VC lb. dicke voirn. van ons hout ende in die selve maniere.

Omdat wii hem dit ende siinen nacomelingen vaste willen houden ende gestade, soe hebben wii hem dese lettre gegeven, besegelt mit onsen zegele uuthangende.

Gedaen int iaer ons Heren M CCC ende drie, des dinxendages naer Mitvasten.


Document acties