U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1292.05.05
1292 mei 5

De officiaal van Keulen beveelt de pastoors van Wijk, Aalburg, Heusden, Genderen en Doeveren inzake het geschil tussen Jan, pastoor van Heesbeen, en Reinier, pastoor van Heusden, over de kerk van Heesbeen ervoor te zorgen dat Reinier op 16 mei voor zijn gerecht verschijnt.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 419.

Geen aantekeningen op de achterzijde.

Bezegeling: mogelijk uitgescheurde bezegeling voor de zegels van de pastoors van Wijk, Aalburg, Heusden, Genderen en Doeveren, aangekondigd via Reddite litteras sigillatas in de oorkondetekst.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 419.

Samenhang

Zie over deze kwestie ook Van Synghel, DONB, nrs. 1292.01.31 en 1292.02.19.

Afbeelding 11292.05.05
Volledig scherm

.. Officialis curie Coloniensis .. in Wich, .. in Aleburg, .. in Husseden, .. in Genderne .. et in Doueren .. plebanis vel eorum vices gerentibus salutem in Domino.

Conparuit coram nobis Iohannes, curatus ecclesie in Heyssebenne, asserens de novo ad suam pervenisse notitiam quod Reynerus, presbiter de Hossende, sibi coram nobisa monet appellationis causam super dicta ecclesia de Hesebenne, a qua dictus Reynerus eundem Iohannem violenter eiecit, et idem Reynerus ipsum Iohannem in dicta ecclesia citari auctoritate nostra procuravit quamvis in eadem non resideat nec residentiam fecerit anno et amplius iam elapso, ita quod ipsa citatio velb citationes ad notitiam ipsius non poterant pervenisse, hinc est quod vobis mandamus in virtute sancte obediencie et sub pena excommunationis late sententie in hiis scriptis quatenus dictum Reynerum citare peremptorie coram nobis ad crastinum Ascensionis Domini cum universis citationibusc, ab eodem Reynero contra dictum Iohannem a curia nostra obtentis ad faciendum super premissis, quod iustum fuerit, et ad procedendum in ipsa appellationis causa, ut ius erit, cumd intimatione quod, si non venerit nec acta reportaverit, quod nos ad revocationem eorundem actorum et instrumentorum, prout iustum fuerit, procedemus. In hiis exequendis unus vestrum alium vel alios non exspectet.

Reddite litteras sigillatas.

Datum anno Domini Mo CCmo nonagesimo secundo, crastino dominice Cantatee.

a
hierna woord bovengeschreven en opnieuw geradeerd A.
b
uit ander woord verbeterd door schrijfhand A.
c
bovengeschreven door schrijfhand A.
d
met donkerder inkt verbeterd uit andere letters A.
e
hierna sluitingsteken A.

Document acties