U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1292.02.19
1292 februari 19

De officiaal van Utrecht beveelt naar aanleiding van de betwisting van de kerk van Heesbeen door Jan, pastoor van Heesbeen, en Reinier van Heusden, pastoor, aan de pastoors van Genderen, Aalburg, Heusden en Wijk dat zij Reinier, die ten onrechte de kerk van Heesbeen bezet, moeten manen binnen vijf dagen afstand te doen van deze kerk op straffe van excommunicatie en dat de parochianen van Heesbeen Jan als wettig pastoor moeten gehoorzamen.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 418. Linker bovenzijde van het perkament is genaaid.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e/15e-eeuwse hand: De ecclesia de Hesben Traiectensis diocesis, 1291.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van de officiaal van Utrecht, beschadigd, van groene was. – [SD2 ] afhangend bevestigd, maar verloren zegel, dat aangekondigd is via Reddite litteras sigillatas in de oorkondetekst. – [SD3] afhangend bevestigd, maar verloren zegel, dat aangekondigd is via Reddite litteras sigillatas in de oorkondetekst. – S4 afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is via Reddite litteras sigillatas in de oorkondetekst, zwaar beschadigd, slechts fragment met een bloem, van groene was. – S5 afhangend bevestigd zegel, dat aangekondigd is via Reddite litteras sigillatas in de oorkondetekst, zwaar beschadigd, slechts fragment, van groene was.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 418.

Samenhang

Zie over deze kwestie ook Van Synghel, DONB, nrs. 1292.01.31 en 1292.05.05.

Datering

In samenhang met de oorkonden inzake de vastlegging van de nieuwe rechtsdag en van de officiaal van Keulen is het gebruik van de paasstijl verondersteld.

Afbeelding 11292.02.19voorzijde
Afbeelding 21292.02.19achterzijde
Volledig scherm

Officialisa Traiectensis .. discretis viris in Ghenderen, in Albeborgh, in Husden et in Wiic presbiteris salutem in Domino.

.. Cum nos ecclesiam de Hesben cum suis pertinenciis per nostram diffinitivam sententiam Iohanni, presbitero curato in ecclesia de Hesben, predicta virtute collationis a religioso viro abbate Sancti Trudonis sibi facte adiudicaverimus pleno iure et Reynero de Husden, presbitero, eius adversario, super dicta ecclesia silentium perpetuum inposuierimus de concilio sapientium, .. vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obedientie et sub pena suspensionis et excommunicationis iam late sentencie in vos et quemlibet virum, qui presens mandatum nostrum non diligenter fuerit executus, districte auctoritate domini nostri episcopi et nostra precipiendo mandamus firmiter iniungentes quatenus, dum requisiti fueritis, ad ecclesiam de Hesben personaliter accedatis, monentes predictum Reynerum ut infra quinque dierum spacium post vestram monitionem loco cedat necnon ab occupatione dicte ecclesie et impedimento dicto Iohanni hactenus minus iuste illato quomodolibet cesset, desistat penitus et quiescat et prefatum Iohannem, de dicta ecclesia de Hesben tam rite sibi per nos adiudicata et possessione, eiusdem gaudere permittat pacifice et quiete. Alioquin eundem Reynerum quem ob hoc extunc ut exnunc in hiis scriptis ab officio divinorum suspendimus. Suspensum publice nuncietis et si per alios quinque dies in suspensione huiusmodi animo perseveraverit indurato, ipsum quem extunc in hiis scriptis excommunicamus, tam in ecclesia de Hesben quam in ecclesiis vestris et alias ubicumque super hoc requisiti fueritis et vos divina contigat officia celebrare, sollempniter denuncietis excommunicatum. Et artius ab omnibus evitandum, precipientes parrochianis de Hesben sub pena excommunicationis ne eidem Reynero in aliquo obedieant nec ab eo ecclesiastica sacramenta recipiant, sed ut prefato Iohanni tamquam suo vero et legitimo pastori intendant reverenter sibique de fructibus, iuribus et proventibus eiusdem ecclesie respondeant et satisfaciant competenter. Alioquin ipsos quos in hiis scriptis excommunicamus, monitione trium dierum premissa publice et sollempniter in speciale et in genere denuncietis excommunicatis. Et ecclesia de Hesben quam extunc, si mandatis nostris non paruerunt, ecclesiastico supponimusb interdicto. Interdictam presentem nuncietis quod interdictum penes vos et in locis vicinis precipimus sollempniter publicari, intimantes dicto Reynero et omnibus aliis, se dicto Iohanni in hac parte opponentibus, non desistant, contra ipsos et eorum quoslibet ad graviora procedemus. In hiis exequendis unus alium vel alios non exspectet sub pena predicta.

Reddite litteras sigillatas, mandato plenius executo.

Datum anno Domini Mo CoCo XCo primo, feria tercia post dominica qua cantatur Esto Mihic.

a
hiervoor aanvangsteken A.
b
na suppo een letter doorgestreept A.
c
onder de pliek A.

Document acties