U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1282.07.20
1282 juli 20

Schepenen van Heusden oorkonden dat Hendrik van Auca aan abt en convent van Berne acht morgen land te Herpt schenkt en belooft dat zijn echtgenote Reisweide eveneens afstand zal doen.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIJ3a. Zwaar beschadigd door vocht met tekstverlies.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 15e-eeuwse hand: Littera Henrici de Auca de collatione terre. – 2o door middeleeuwse hand: XXII.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Lupert Faber, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van groene was. – [S2] afhangend bevestigd zegel van Robert Sutor, schepen van Heusden, zegelstrook verdwenen.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 159-160, nr. 214, naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 17, nr. 72.
Tekstuitgave
De lacunes in A zijn waar mogelijk aangevuld naar a.
Ontstaan en samenhang
Deze oorkonde is door dezelfde hand geschreven als Van Synghel, DONB, nr. 1282.09.04. Voor de vrijwaring van deze schenking, zie Van Synghel, DONB, nr. 1282.09.04.
Afbeelding 11282.07.20voorzijde
Afbeelding 21282.07.20achterzijde
Volledig scherm

Nos Luper[t]us Faber et R[obe]rtus Suttor, scabini in Hosdinne, [pre]sentibus protestamur quod Henr[icus dict]us d[e] Auca [c]oram [scabin]is de Hos[dinne consti]tutus dedit et con[tu]lit in elemo[sinam] d[omin]o [abbat]i [et con]ventui [beate Marie in] Berne octo margulas Hollan[denses] te[rre arabilis, sitas in parrochia de H]erph, quas margulas sive iugera [ad o]pus predicti domini [a]bbatis [et conventus effestucan]do [re]signavit, omne vero impedimentum siv[e] calang[i]am quod [vulgariter dicitur commer] in dicta hereditate [exist]e[ns] deponere [pr]omisit et [***] et de omnibus qui se iuris inter[esse] d[ic]unt promisit [predict]us [Henricus dictis dominis] de B[erne] warandizare sicut iuris f[uerit et ut consuetum here]dit[ates resignare. Insuper] promisit predictus Henricus [quod] faciet [u]xorem suam [Reisweidem predictam] hereditatem dare in elemosina prelibato domino abbati et conventui [predicto et ad opus eorundem] eandem hereditatem prescriptam resignare.

Datum [anno] Domini Mo CCo octogesimo secundo, feria secunda a[nte] Marie Magdalene.


Document acties