U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1282.03.19b
1282 maart 19

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan Rumschotel aan abt en convent van Berne vrijwaring belooft voor de zeven morgen land (op zes nader genoemde locaties bij Heusden) die hij opgedragen heeft en tegen een jaarlijkse erfpacht van vier mud tarwe ontvangen heeft, en dat hij degenen die het vruchtgebruik hebben afstand zal laten doen over vier jaar onder zekerstelling van zijn huis en erf.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, nr. IIJ1b.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Littera Iohannis Rumscotel ad quatuor annos.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Lupert Faber, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van bruingroene was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Paul Sutor, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van bruingroene was.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 157, nr. 211 (gedateerd 1281 april 3), naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 17, nr. 70 A (gedateerd 1281 april 3).
Samenhang
Voor de overdracht van de onderhavige zeven morgen, zie Van Synghel, DONB, nr. 1282.03.19a.
Datering

Het gebruik van de paas- of boodschapstijl is verondersteld. Het gebruik door de schepenen van Heusden is aangetoond voor het begin van de veertiende eeuw, zie Avonds en Brokken, ‘Heusden tussen Brabant en Holland’, 32. Eerdere bewijzen of aanwijzingen voor het gebruik van een andere jaarstijl zijn niet voorhanden. De abdij van Berne is in 1222-1230 overgegaan van kerst- naar paasstijl, zie Van Bavel, Regestenboek Berne, XXII. In navolging van De Fremery gaat Van Bavel bij de datering uit van het gebruik van kerststijl.

Afbeelding 11282.03.19bvoorzijde
Afbeelding 21282.03.19bachterzijde
Volledig scherm

Testantur Lupertus Faber et Paulus Suttor, scabini in Hosdinne, quod Iohannes dictus Rumscotele contulit domino abbati et conventui beate Marie in Berne septem iugera terre in allodio tenenda, sita in sex locis, que iugera ipse Iohannes recepit a domino abbate et conventu hereditarie pro quatuor modiis bone siliginis annuatim in die beati Andree apud Berne deliberandis et persolvendis. Promisit vero predictus Iohannes dictus Rumscotele predicto domino abbati et conventui de Bernea prescriptam hereditatem ab omnibus qui se iuris intromittunt per annum et diem warandizare. Illos vero qui ad presens in prefata hereditate ius ususfructus retinent post quatuor annos proximos subsequentes et transactos prefatus Iohannes dictus Rumscotele faciet ipsos tale ius ad presens possidentes et omnem prescriptam hereditatem ad opus domini abbatis et conventus prelibati effestucando resignare. Et ut predicti quatuor modii siliginis predicto domino abbati et conventui predicto die solvantur super his et super aliis prescriptis conditionibusb et singulis, prefatus Iohannes quatuor annis proximis subsequentibus domum suam et domistadium sepedictis domino abbati et suis concanonicis obligavit.

In cuius rei testimonium sigilla predictorum scabinorum presentibus litteris sunt appensa.

Datum anno Domini Mo CCo octogesimo primo, feria quinta ante Ramos Palmarumc.

a
ne gevlekt A.
b
hierna ontbreekt waarschijnlijk omnibus A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties