U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1257.08.29
1257 augustus 29
Aalburg, woning van de abt van Sint-Truiden

Boudewijn, abt van Berne, en Jan, heer van Heusden, bepalen inzake het geschil tussen Wouter Bode van Herpt en Willem, abt van Sint-Truiden, over een tiend te Herpt dat de abt aan Wouter de tiend toestaat zolang hij leeft. Na zijn dood kunnen zijn erfgenamen geen aanspraak maken op deze tiend.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 289.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e-eeuwse hand: Walterus Bode de quadam decima apud Herpta. – 2o door 14e-eeuwse hand: F. XXIa. – 3o door 14e/15e-eeuwse hand: 1257.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd zegel, maar verloren zegel van Willem, abt van Sint-Truiden. S2 uithangend bevestigd zegel van Boudewijn, abt van Berne, zwaar beschadigd, van bruine was. – S3 uithangend bevestigd, los bijliggend zegel van Jan, heer van Heusden, zwaar beschadigd, van witte was, met gaaf tegenzegel CS3.

Uitgaven

a. Piot, Cartulaire I, 284-285, nr. 241, naar dertiende-eeuws abdijcartularium. – b. De Fremery, Supplement OHZ, 86, nr. 132, naar a.

Regesten

Van Bavel, Regestenboek Berne, 13, nr. 52. – Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 289.

Samenhang

In 1281 wordt deze tiend te Herpt opnieuw betwist door de zoon van Wouter, Jan van Herpt, zie Van Synghel, DONB, nr. 1281.01.10.

Afbeelding 11257.08.29voorzijde
Afbeelding 21257.08.29achterzijde
Volledig scherm

Baldwinusa, Dei gratia abbas Bernensis, Premonstratensis ordinis, et nobilis vir Iohannes, dominus de Hosedinne, universis presentes litteras visuris cognoscere veritatem.

Cum inter virum religiosum dominum Willelmum, Dei gratia abbatem Sancti Trudonis, ex una parte et inter Walterum dictum Bode de Herpta, ex altera super quadam decima, sita apud Herpta, questio verteretur, tandem dictus Walterus predictam decimam in manus ipsius domini Willelmi, abbatis Sancti Trudonis, ad opus ecclesie Sancti Trudonis libere reportavit et effestucavit, nichil iuris in ea sibi et suis heredibus reservandob. Hoc facto predictus abbas Sancti Trudonis eamdem decimam concessit predicto Waltero ad vitam ipsius Walteri, ita quod idem Walterus, quamdiu vixerit, dictam decimam possidebit. Et propter ipsam nuncius erit ipsius abbatis et ecclesie Sancti Trudonis, cum ab ipso abbate sive ab illis qui loco ipsius abbatis fuerint constituti, idem Walterus fuerit requisitus. Post mortem vero predicti Walteri predicta decima ad abbatem et ad ecclesiam Sancti Trudonis absolute et libere revertetur et nullus heres sive alius ex parte dicti Walteri aliquid iuris in ea sibi poterit vindicare, nisi forte heredes ipsius Walteri a predicto abbate et a conventu Sancti Trudonis aliquam graciam valeant optinere.

In cuius rei testimonium presentes litteras cum sigillo predicti domini Willelmi, abbatis Sancti Trudonis, sigillis etiam nostris fecimus roborari.

Acta sunt hec apud Alburg, in domo predicti abbatis, coram nobis ubi interfuerunt: Gerardus, villicus, et scabini de Alburg et plures alii clerici et laicic, anno Domini Mo CCo Lmo septimo, mense augusto, in die Decollationis beati Iohannis Baptisted.

a
aanvangsteken en vergrote initiaal A.
b
verbeterd op rasuur A.
c
letters ic verbeterd A.
d
sluitingsteken A.

Document acties