U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1253.06.22(na 1242.03.12)
(1242 maart 13 – 1253 juni 22)

Willem I, heer van Horn en Altena, patroon van de kerk van Kortessem, bepaalt dat het jaarinkomen van een overleden kanunnik het daaropvolgende jaar voor de ene helft moet worden aangewend voor de aankoop van boeken en kerkelijke versierselen en voor de andere naar de kerkfabriek gaat. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde d.d. 1253.06.23 van Gerard, aartsdiaken, en meester Reinier, kanunniken van Tongeren, zie Van Synghel, DONB, nr. 1253.06.23, alwaar onderhavige bepaling wordt vermeld: Item quia invenimus quod in eadem ecclesia defectus erat librorum maxime, cum ibi non esset biblia nec passionarium nec homiliarium nec capitularium, sine quibus divinum officium commode non valet expediri, iniunximus et precepimus eisdem decano et capitulo quod procurent quanto possent citius quod predicti libri habeantur. Et ut hec facilius possint consummari, statuimus et ordinamus quod admodum vir nobilis Wilhelmus de Althena et de Hoerne, patroni dicte ecclesie Cortesensis, consensit per litteras suas patentes quod quandocumque et quotiescumque aliquem ex canonicis Cortesensibus decedere contigerit, fructus anni annum defuncti immediate subsequentis ad libros exquirendos et ad ornamenta ecclesie pro medietate perpetuo convertat de consilio decani et capituli ecclesie predicte; residua autem medietas dictorum fructuum cedat ad fabricam claustri, ambitus et officinarum ecclesie memorate, quorum omnium defectus est ibidem, proviso tamen quod in dicto anno ecclesia debitis obsequiis ad que dicta prebenda tenebitur non fraudetur.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Datering

Deze oorkonde is uitgevaardigd door Willem I, heer van Horn en Altena. De terminus post quem is het overlijden van zijn voorganger, Dirk III, heer van Altena, waarschijnlijk op 10 of 11 maart 1242 (zie Klaversma, ‘De geslachten’, 24, alsmede Van Synghel, DONB, nr. 1242.06.30(na 1242.06.00) voor de regeling met het kapittel van Oudmunster te Utrecht na de dood van Dirk III. De terminus ante quem is de oorkonde van Gerard, aartsdiaken, en meester Reinier, kanunniken van Tongeren, waarin deze bepaling wordt vermeld, zie Idem, nr. 1253.06.23.


Document acties