U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1248.07.08
1248 juli 8
Horst

Otto III, bisschop van Utrecht, beslecht het geschil tussen Alard, abt, en het convent van Berne, en Gijsbert van Zuilen, ridder, over gronden en bezittingen bij Maarsbergen.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. 1312 december 7, Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIE4a, vidimus door Gwijde, bisschop van Utrecht, naar [A].

Uitgaven

a. Hoevenaars, in AAU 18 (1890) 134, naar B. – b. De Fremery, Supplement OHZ, 68, nr. 102 (onvolledig, enkel datumregel), naar a. – c. Heeringa, OSU II, 506, nr. 1174, naar B.

Regesten

Brom, Regesten sticht Utrecht, 214, nr. 1138. – Van Bavel, Regestenboek Berne, 12, nr. 48.

Samenhang

Voor de uitgave van het vidimus, genoemd onder B, zie Van Synghel, DONB, nr. 1312.12.07.

Afbeelding 11248.07.08
Volledig scherm

Otto, Dei gratia Traiectensis episcopus, omnibus presentia visuris notum facimus quod cum inter virum religiosum Alardum, abbatem de Berna, eiusque conventum ex una parte et Giselbertum, militem de Sulen, ex altera super quibusdam terris et possessionibus que Folkoldesberge iuxta Mersberge vocantur questio verteretur, tandem nobis mediantibus partibus consentientibus talis intervenit compositio quod dictus abbas et conventus de Berna omnem terram iacentem infra Luttellen Mersberg et puteum ex opposito et Grundelosermere et Ruvorth pacifice habebunt et in perpetuum absque ulla questionis materia possidebunt.

In cuius facti testimonium presens scriptum sigillo nostro communimus. Huic ordinationi interfuerunt: Bernardus de Dholre, Phylippus et Otto, fratres, de Riningen, Stephanusa de Wiic et Stephanus Pincerna, Adam de Broke, milites, et alii quamplures.

Datum Horst, anno Domini Mo CCo XLo octavo, feria quarta proxima ante Margarete.

b na St letter h geëxpungeerd A.


Document acties