U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1248.04.03
(1248) april 3
Utrecht

Rooms-koning Willem beveelt Hendrik III, hertog van Brabant, om de abdij van Berne te beschermen.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIE3a.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van rooms-koning Willem aan rood-wit zijden koord.

Uitgave
a. Hägermann-Kruisheer, MGH DD reg. et imp., XVIII-1, 1989, 50-51, nr. 20, naar A.
Regesten
Regesta imperii, V 1, 2, nr. 4907. – Van Bavel, Regestenboek Berne, 12, nr. 47.
Samenhang
Voor andere oorkonden betreffende de voogdij van Berne, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1235.07.17, 1305.04.15, 1306.04.12 en 1306.04.16.
Ontstaan
Volgens Kruisheer, De oorkonden, 37 en 89, en Hägermann, Studien, 41, is onderhavige oorkonde opgesteld en geschreven door een kanselarijhand van rooms-koning Willem.
Afbeelding 11248.04.03voorzijde
Volledig scherm

Willelmus,a Dei gratia Romanorum in regem electus et semper augustus, dilecto principi et consanguineo suo Henrico, illustri duci Brabantie, gratiam suam et omne bonum.

Cum advocatia ecclesie de Berna nobis et imperio attineat pleno iure, ipsam cum omnibus bonis suis sub nostram et imperii protectionem recepimus specialem dilectioni tue mandantes et attentissime te rogantes ut dictam ecclesiam et personas ibidem Deo militantes sub nostra protectione manuteneas et defendas nec permittas, quod ab aliquibus qui molestare eam vel offendere presumunt, dampnum eis vel gravamen aliquod irrogetur. Quod si aliquis id in nostram ignominiam facere attemptaret, quod proinde iusticia dictaverit, facias, invasores et malefactores animadversione debita puniendo; gratum nobis in hoc prestiturus obsequium et nostre acceptabile maiestatib.

Datum apud Traiectum, III nonis aprilis, indictione Vc.

a
vergrote initiaal A.
b
eerste a bovengeschreven A.
c
hierna sluitingsteken A.

Document acties