U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1226.09.30(na 1224.04.00)
(1224 april – 1226 september 30)

Koenraad, bisschop van Porto, bekrachtigt de schenking van de kerken van Kortessem, Wintershoven, Kuttekoven, Son, Strijp en Nuenen, met hun patronaatsrecht door Dirk III, heer van Altena, aan het kapittel van Kortessem. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde van Daniel, deken, en meester Reinier, kanunniken van Tongeren, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.07.21, alwaar onderhavige bekrachtiging wordt vermeld: Item verum quod nobilis vir dominus de Althena, tum esset patronus eiusdem loci, sex ecclesias videlicet Corteschem, Wintershoven, Cottekoven, Sonne, Strijp et Nunen, quarum ipse erat patronus, sepedictis canonicis considerata tenuitate stipendiorum suorum ad augmentum prebendarum suarum donavit cum iure patronatus, quod in eis habebat, pleno iure in perpetuum possidendas. Ac postmodum bone memoria Conrardus, miseratione divina Porthensis episcopus, apostolice sedis legatus, ipsam eisdam confirmavit sedis apostolice qua fungebatur authoritate, sicut privilegium super hoc ab eo collatum, cum deferretur, extitit amissum, sicut per testes iuratos qui privilegium viderunt ipsum et confirmationi eiusdem legati interfuerunt coram nobis extitit probatum sufficienter.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de oprichting van het kapittel, zie Van Synghel, DONB, nr. vermoedelijkkortvóór 1226.09.30(na 1224.04.00). Voor de bekrachtiging, zie Idem, nr. 1238.07.21.

Datering

Terminus post quem van deze oorkonde is de benoeming door paus Honorius III van Koenraad als pauselijk legaat in april 1224. Terminus ante quem is het overlijden van Koenraad op 30 september 1226. Voor zijn itinerarium, zie Böhmer, Ficker en Winkelman, Regesta imperii, V, 1523-1531.


Document acties