U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1225.03.27(na 1225.03.00)
1225 maart 1-27

Arnoud, ridder, (heer) van Heusden, en zijn vrouw Mathilde verlenen aan de abdij Ter Doest tolvrijheid in hun gebied en manen hun tollenaars en mannen de monniken niet lastig te vallen.

Origineel

A. Brugge, Groot Seminarie, archief abdij Ten Duinen-Ter Doest, oorkonde nr. 294.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 13e/14e-eeuwse hand: M XXIX, Arnulphus de Husdenna et Mathildis, uxor eius, de the[lonio], M CC XXIIII martio. – 2o door 15e-eeuwse hand: Arnulphus de Hesdein de thelonio, en doorgestreepte cijfers.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken, maar verloren zegel van Arnoud, ridder, van Heusden. – S2 uithangend bevestigd, dubbel doorgestoken zegel van de abt van Berne, nagenoeg gaaf, van bruine was, groen beschilderd.

Uitgave

a. Van den Bergh, OHZ I, 167, nr. 286, naar A (gedateerd maart 1224 (1225?)).

Regest

Van Bavel, Regestenboek Berne, 6, nr. 21.

Datering

Voor de datering van onderhavige oorkonde is uitgegaan van een redactie door de abdij Ter Doest. De abdij hanteert in deze periode de paasstijl, hoewel de boodschapstijl niet is uitgesloten, zie Kruisheer, OHZ II, XV. Ingeval de boodschapstijl is gebruikt, luidt de datering 25 maart 1224-24 maart 1225.

Afbeelding 11225.03.27(na1225.03.00)voorzijde
Afbeelding 21225.03.27(na1225.03.00)achterzijde
Volledig scherm

Ina nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen.

Universis presentes litteras inspecturis Arnulphus, miles de Hvsdenna, et Mathildis, uxor eius, in Domino salutem.

Quoniam nichil est Christiano felicius, cui regnum celorum promittitur, ut eiusdem regni mereamur participio non privari, qui in multis offendimus omnes illorum qui divinis indesinenter intersunt, obsequiis necesse habemus intercessionibus adiuvari.

Inde est quod fratribus ecclesie beate Marie de Thosan in omni dominio nostro vendendi et emendi quecunque voluerint et quocunque modo venerint absque thelonei vel alicuius exactionis gravamine libere transeundi licentiam dedimus et perpetuam concessimus libertatem. Quapropter vobis omnibus theloneariis et hominibus nostris mandamus et districte precipimus ne predictos fratres ullatenus in aliquo molestetis, certissime scientes quod eorum ulciscemur iniuriam tamquam in nos ipsos factam.

Ut autem huius nostre liberalitatis donatio divine remunerationis intuitu perpetuam obtineat firmitatem, sigillo nostro et sigillo domini abbatis de Bernis in testimonium presentes litteras fecimus communiri.

Actum anno gratie Mo CCo XXIIIIo, mense marciob.

a
vergrote initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties