U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1210.12.31(na 1184.12.31)
(1185 - 1210 december 31)

Hendrik, graaf (van Rietberg), en Godfried II, graaf van Arnsberg, (broers), schenken aan de abdij Mariënweerd een halve hoeve te Hal met aanhorigheden.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. (vóór 23 mei 1265), niet voorhanden, maar bekend uit een vidimus voor de abdij Mariënweerd d.d. 23 mei 1265, waar een verwijzing staat naar een cartularium: ut supra in isto eodem folio, alsmede uit een vidimus d.d. 1302.05.18: litterarum seriem infrascriptam religiosorum virorum .. abbatis et .. conventus monasterii Beate Marie in Insula, ordinis Premonstratensis, antiquo registro quorundam suorum privilegiorum insertam vidimus. − C. 1346, Brussel, KB, hs. nr. 17904-17906 (= cartularium van Mariënweerd), fol. 75r (oude folio 62r), onder het opschrift: Halle, en de rubriek: De donatione dimidii mansi in Halle per Henricum et per Godefridum, comites in Arnesberghe, mogelijk naar [B].

Uitgave

a. De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 19, nr. 24, naar C (gedateerd vóór 1211).

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Deze oorkonde is bevestigd door Albert, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1226.12.24(na 1225.12.24). Enkele jaren daarna wordt de schenkingsoorkonde hernieuwd door Godfried, graaf van Arnsberg, omdat het origineel door nalatigheid was vergaan (‘per negligentiam corruptum est’), zie Idem, DONB, nr. 1233.06.20. Blijkens de oorkonde uit 1233 was het bos gemeenschappelijk bezit van de graven van Arnsberg en Hendrik, heer van Cuijk.

Tekstuitgave

Onderhavige oorkonde is de vooroorkonde van Van Synghel, DONB, nr. 1226.12.24(na 1225.12.24).

Datering

Terminus ante quem is 1210, het sterfjaar van Herman, abt van Cappenberg (De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 19). Terminus post quem wordt bepaald door de opvolging van Hendrik I door Godfried II als graaf van Arnsberg in 1185. Van Bavel, Goederenverwerving, 290, dateert onderhavige oorkonde rond 1200 zonder nadere argumentatie.

Afbeelding 11210.12.31-na 1184.12.31
Volledig scherm

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Henricus et Godefridus, Dei gratia comites in Arnesberghe, universis fidelibus in perpetuum.

Dimidium mansum in Halle cum omnibus attinenciis suis, tam in lignis et aqua quam in pascuis, ecclesie Beate Marie in Insula pro remedio animarum parentum nostrorum contulimus.

Quod ut oblivione non fuscetur, sed ad noticiam transeat omnium tam presentium quam futurorum, presentem paginam in testimonium conscriptam sigillis nostris communivimus.

Testes hii sunt: Hermannus, abbas in Kapenbergh, Hermannus, abbas in Scheide, Arnoldus, abbas in Wedinchusen, Wilhelmus, prior in Sosat, Arnoldus, prior in Rumbeke, Iacobus, parrochianus in Werle, Wilhelmus de Holen, Godefridus de Bughene.


Document acties