U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1170(na 1160.07.25)
(1160 juli 25 - 1170)

Filips, aartsdiaken van Sint-Lambert te Luik en deken van Sint-Pieter te Keulen, bevestigt Robert, abt, en het convent van Mariënweerd in het bezit van het goed Pisla (te Mill) zoals verleend door Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschriften

[B]. (vóór 23 mei 1265), niet voorhanden, maar bekend uit een vidimus voor de abdij Mariënweerd d.d. 23 mei 1265, waar een verwijzing staat naar een cartularium: ut supra in isto eodem folio, alsmede uit een vidimus d.d. 1302.05.18: litterarum seriem infrascriptam religiosorum virorum .. abbatis et .. conventus monasterii Beate Marie in Insula, ordinis Premonstratensis, antiquo registro quorundam suorum privilegiorum insertam vidimus. − C. 1346, Brussel, KB, hs. nr. 17904-17906 = Cartularium van Mariënweerd, fol. 72 r (oude folio 59r), onder het opschrift: Mylle, en de rubriek: Confirmatio predictorum, mogelijk naar [B].

Uitgave

a. De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 12, nr. 12, naar C.

Regest

Niet voorhanden.

Samenhang

Voor de in de dispositio genoemde oorkonde van de bisschop van Luik, zie Van Synghel, DONB, nrs. vóór1160.07.25(na 1155.12.31) en 1160.07.25.

Lokalisering

Voor de lokalisering van het goed Pisla te Mill en de naamswisseling van Pisla of Pisle naar Pussele, zie Van Bavel, Goederenverwerving, 289 en 292-293.

Datering

Terminus post quem van deze oorkonde is de datum van de oorkonde van Hendrik II (van Leez), bisschop van Luik, die in onderhavige oorkonde wordt genoemd, namelijk 25 juli 1160, zie Van Synghel, DONB, nr. 1160.07.25. Terminus ante quem is de sterfdatum van Robert, abt van Mariënweerd. (zie De Fremery, Cartularium Mariënweerd, 12).

Afbeelding 11170(na1160.07.25
Volledig scherm

Philippus, Dei gratia archidyaconus sancti Lamberti in Leodio et decanus sancti Petri in Colonia, venerabili abbati Roberto in Insula Sancte Marie totique sancto conventui inibi Deo servienti, salutem in Christo.

Quod de libertate curtis vestre Pisle sanctitas vestra humiliter a nobis quesivit consulentes quieti vestre libenter acquiescima, insuper etiam Deo annuente vestris utilitatibus ubi oportune fuerit parati erimus.

Eapropter quicquid libertatis in predio vestro Pisle dominus Leodiensis episcopus vobis concessit et privilegio suo in perpetuum confirmavit, nos etiam concedendo Dei auctoritate et nostra confirmamus et ne quis vobis amodo super hoc impedimentum vel dampnum aliquid inferat, sub anathemate prohibemus. De cetero nos vestris orationibus commendamus.

Vale.

a
aldus C, het afkortingsteken ontbreekt, lees acquiescimus.

Document acties