U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1168(na1156.12.31)
(1157-1168)

Jordaan, proost van Oudmunster te Utrecht, geeft aan de abdij van Berne een hoeve te Bern, waar Gijsbert afstand van heeft gedaan, tegen dezelfde cijns en met hetzelfde recht als Gijsbert die van Oudmunster hield.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IB2. Zwaar beschadigd met tekstverlies.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Jordaan, proost van Oudmunster te Utrecht.

Uitgaven

a. Hoevenaars, in AAU 17 (1889) 180, naar A. – b. Muller-Bouman, OSU I, 380-381, nr. 423 (gedateerd 1157-1169), naar a. – c. Obreen, OHZ, 84, nr. 167, naar a.

Regesten

De Fremery, Supplement OHZ, 7, nr. 12 (gedateerd ca. 1157, 1160). – Brom, Regesten sticht Utrecht, 85, nr. 422. – Van Bavel, Regestenboek Berne, 1-2, nr. 3 (gedateerd ca. 1157, 1160).

Tekstuitgave

De lacunes in A zijn aangevuld naar a en b.

Datering

De termini post quem en ante quem zijn bepaald door de vermelding van Jordaan als proost van Oudmunster te Utrecht, zie Muller-Bouman, OSU I, nrs. 419, 422 en 445. Zijn opvolger Lambert wordt voor het eerst genoemd in 1169, zie Idem, nr. 465.

Afbeelding 11168(na 1156.12.31)voorzijde
Volledig scherm

Iordanus, Dei gratia prepositus ecclesie beati Bonifacii in Traiecto, cl[ericis ad ministra]tionem eiusdem prepositure pertinentibus, salutem in Domino.

Notum sit [universis et singulis quod nos] mansum unum in territorio de Berne, quem resignavit nobis [Giselbartus], concessimus cenobio fratrum de Berne sub eodem censu et eodem iur[e quo Giselb]artus eundem a nobis habuerat. Volumus ergo et monem[us ut nul]lus omnino fratres predicti cenobii in predicta possessione s[ua molestet] aut omnino aliquid ab eis exigat contra li[bertat]em et ius[t]i[c]iam [***].

Huic concessioni nostre interfuerunt testes: [canonici ecclesie] beati Martini tres, videlicet dominus Euerardus, magister [***]ngus; unus canonicus ecclesie beati Bonifacii, videlicet magister [***] nomine Gerardus, dispensator do[mus] magistri Henrici, et filius eius clericus, nomine [***]mo. Investituram huius concessionis nostre recepit a manu nostra quidam frater prem[e]morati cenobii, nomine Giselbertus, e parte abbatis sui et tocius capituli.

Valete [in] Domino sempera.

b hierna sluitingsteken A.


Document acties