U bent hier: Home Database Oorkonden

1167.09.23(na 1166.12.24)
(1166 december 25 -) 1167 (september 23)

Wierik, abt van Sint-Truiden, erkent en hernieuwt op verzoek van Regina en haar zonen Hendrik en Gerard de nagenoeg onleesbaar geworden oorkonde waarin Even, haar grootmoeder, zichzelf en haar nageslacht overdraagt aan het altaar van de heilige Trudo te Aalburg tegen een jaarlijkse hoofdcijns van één penning, zes penning bij het sluiten van een huwelijk en een keurmede van twaalf penning.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. midden 13e eeuw ([1249-1272]), Hasselt, RA, toegangsnr. 717, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 20 (voorheen inv. nr. 6678/5), cartularium A, p. 199, onder de rubriek: Littere hominum de familia beati Trudonis, waterschade met tekstverlies, naar [A].

Uitgave

a. Piot, Cartulaire I, 113-114, nr. 86, naar B (gedateerd 1168).

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 85 (gedateerd 1168).

Samenhang

Voor de in onderhavige oorkonde genoemde oorkonde inzake de overdracht van Even aan de abdij van Sint-Truiden, zie Van Synghel, DONB, nr. vóór 1167.09.23(na 1166.12.24).

Tekstuitgave

De lacunes in B kunnen niet aangevuld worden via de andere cartularia van de abdij van Sint-Truiden, ook niet via het register ‘Diversae copiae’ (Ibidem, idem, inv. nr. 21), dat afschrift is van B. Bijgevolg zijn de lacunes waar mogelijk aangevuld naar de uitgave van Piot.

Datering

Het gebruik van de kerststijl in het bisdom Luik is verondersteld, zie Camps, ONB I, XX, en Dillo-Van Synghel, ONB II, XVII. De terminus ante quem wordt echter bepaald door het einde van de opgegeven eerste indictie.

Afbeelding 11167.09.23(na 1166.12.24)
Volledig scherm

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Ego Wiricus, Dei gratia abbas [Sancti] Trudonis, semper quidem veritatis testes esse debemus, maxime tamen cum ean[***]rosque mitare conspicimus.

Notum igitur facimus presentibus et futuris qualiter qu[edam fi]delis femina, nomine Regena, una cum liberis suis Henrico et Gerardo ad nos [ve]niens, cartulam quandam in qua continebatur qualiter avia ipsius, Even nomine, lib[eris] oriunda natalibus, beato Trudoni se omnemque suam posteritatem tradiderat, n[obis] ostendit, et ut eam recognoscere vellemus et renovationis nostra auctoritate nam vetustate pene obliterata videbatur, reformaremus, devote nos rogavit. Nos vero idoneis subnixam testibus veritatem ipsius cognoscentes et iuste petitioni renuendum non estimantes qua conditione prefata Even beato Trudoni se tradiderit subternotavimus, in quo veteris cartule vestigia secuti sumus. Igitur ea se conditione beato Trudoni eadem Even tradidit ut ipsa omnisque sua posteritas ad altare ipsius sancti, quod est in Alburg, unum denarium singulis annis pro capitis censu persolvant et pro licentia nubendi sive inter sive extra potestatem sex denarios debeant dare; ad nullum placitum venire cogentur, nullum advocatum, preter abbatem, habebunt; dato censu ab omni servitio de reliquo liberi erunt; pro corimide duodecim denarios dabunt. Hoc igitur in illa veteri cartula fideliter expressum accepimus et in hac presenti pagina renovandum et confirmandum estimavimus. Quod si quis vel prisce veritati vel nostre in idipsum adtestationi contradicere temptaverit, anathema sit.

Huius rei testes sunt: Herimannus, prior, Nicholaus, prepositus, Arnulfus, custos, Theodericus; laici vero: Vlricus Prepositus, Iordanus de Stapeln, Christianus et frater eius et quamplures alii.

Acta sunt hec anno ab incarnatione Domini Mo Co LXVII, indictione prima.


Document acties