U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1139.12.31(na 1134.09.23)
(1134 september 24-1139)

Andries, bisschop van Utrecht, schenkt aan de abdij van Berne tien hoeven te Maarsbergen en Maarn. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde d.d. 1227.05.24 van Otto, bisschop van Utrecht, zie Van Synghel, DONB, nr. 1227.05.24, alwaar onderhavige schenking wordt vermeld: nos perspecto privilegio predecessoris nostri domini Andree, bone memorie venerabilis episcopi Trai[ec]tensis, decem mansos sitos in confinio quod malscep Teutonice dicitur ad Mersberch et ad Mandern pertinens in Weste[rua]l[t c]um decima et censu a[tque] iustic[i]a [e]cclesie Bernensi eiusdem privilegii tenore cognovimus ipsum dono perpetuo contulisse.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

Deze oorkonde is uitgevaardigd door Andries, bisschop van Utrecht. De terminus post quem is 1134 september 23, de stichtingsdatum van de abdij van Berne, zie Van Synghel, DONB, nr. 1134.09.23 (na 1134.09.12). De terminus ante quem is 1139, het laatste episcopaatsjaar van Andries.


Document acties