U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1131.08.23(na 1131.00.00)
1131 (januari 1-augustus 23)

Andries, bisschop van Utrecht, maakt een eind aan het geschil met de abdij van Sint-Truiden en ziet af van alle aanspraken op de tiend van Babiloniënbroek, behorend tot de kerk van Aalburg.

Originelen

A1. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 30, rechterhelft van chirograaf, bestemd voor de abdij van Sint-Truiden. Gelinieerd, licht beschadigd, met tekstverlies aan de zijkanten. Voor een nadere beschrijving zie Koch, OHZ I, nr. 115.

Aantekening op de voorzijde: 1o door gelijktijdige hand: SANCTVS ThR[udo] (bovenzijde van de letters aan de linkerkant).

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door tweede helft 12e-eeuwse hand:De novalibus Babilonie. – 2o door13e-eeuwse hand: Andreas, Traiectensis episcopus. – 3o door 14e-eeuwse hand: F XIIII.

Geen bezegeling.

[A2]. Niet voorhanden, chirograafgedeelte bestemd voor de bisschop van Utrecht.

Afschriften

B. tweede helft 12e eeuw, Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 218-1, archief bisschoppen van Utrecht, inv. nr. 43 = Liber donationum, fol. 46v-47r, onder de rubriek: Andreȩ de villa quȩ dicitur Babilonia, indirect naar [A2]. Voor de overige afschriften, zie verder bij Koch, OHZ I, 226-228, nr. 115.

Uitgave

a. Koch, OHZ I, 226-228, nr. 115, naar A1.

Regesten

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 30 (gedateerd 1131). Zie verder bij Koch, OHZ I, 226-228, nr. 115.

Tekstuitgave

Aangezien afschrift B op meer dan ondergeschikte punten afwijkt van A1, zoals Koch veronderstelde, hebben we de significante varianten van dit afschrift, dat op het verloren gegane A2 teruggaat, in het notenapparaat opgenomen.

Datering

Het gebruik van de jaardagstijl door de bisschoppen van Utrecht is verondersteld. Blijkens Koch, OHZ I, nr. 115, 228, is Meingotus, de domproost, overleden op 23 augustus 1131. Bijgevolg is de terminus ante quem van deze oorkonde 24 augustus 1131.

Afbeelding 11131.08.23(na 1131.00.00)voorzijde
Afbeelding 21131.08.23(na 1131.00.00)achterzijde
Afbeelding 31131.08.23(na 1131.00.00)afschriftBfol.46v
Afbeelding 41131.08.23(na 1131.00.00)afschriftBfol.47r
Volledig scherm

In : nomine : sanctȩ : et : individuȩ : Trinitatis.a

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus qualiter ego Andreas, Dei gratia Traiectensis episcopus, causam quandam inter me et abbatem sancti Thrudonis et monachos eius quorundam amicorum meorum suggestione ortam timore Dei et amore iusticiȩ reliquerim et a fatigatione eorum penitus cessaverim. Habet enim idem abbas et monachi infra nostri episcopatus terminos ȩcclesiam quandam stipendiis ipsorum deputatam in villa quȩ vocatur Alburch, infra cuius terminos, in villa quȩ vocatur Babilonia, quedam fuere novalia quorum decima nostri iuris esse videbatur. Nos vero, licet iusticia aliquatenus nobis favere videretur, viros religiosos nequaquam fatigare presumentes, eandem decimam libere eis possidendam remisimus et ut misericordiam Domini pro peccatis meisb cotidianis orationibus interpellarent, si quid iuris habere videbamur, in manus eorum tradidimus. Illud quoque firma traditione decrevimus, ut nullus nostrȩ [s]edisc episcopus eidem decimȩ manum inserat, sed eam predictis monachis libe[re p]ossidendamd permittat.

Et ut hoc ratum et inconvulsum permanet, han[c]e cartam scribi iussimus et sigilli nostri impressione eam signavimus.

Datamf ann[o]g dominicȩ incarnationis Mo Co XXXo Io, indictione VIIII, anno regni Lotharii VIo, episcopatus nostri IIIIo, tempore Theodrici advocati, comitis Holtlandiȩ, et domni Rodulfih, abbatis.

Huic autem traditioni testes interfuerunt idonei: Meingotus, prepositus, Herimannus, prepositus, Athelelmus, prepositus, Rodulfus, prepositus, Philippus, prepositus, Albero, scolasticus de sancto Petro, Alwinus, chorepiscopus, Libertus, decanus, Ingelbertus, scolasticus, Godescalcus, decanus; monachi de Sancto Thrudone: Folcardus et Humbertus; Gozuuinus de Valcanberch, Dodekinus, presbiter; Egenoldus, Athalardus, laicii.

a
geoblongeerd A1.
b
nostris B.
c
onderzijde beginletter beschadigd A1.
d
beginletter beschadigd A1.
e
slotletter beschadigd A1.
f
datum B.
g
slotletter beschadigd A1.
h
Rotberti B.
i
hierna sluitingsteken A1.

Document acties