U bent hier: Home Database Vertalingen Overzicht

1125 januari 6 of april 13 - mei 23, ONB II nr. 894

Dirk VI, graaf van Holland, oorkondt en bevestigt dat Vastraad Scherebaard (van Uitwijk) en diens echtgenote Sophie, dochter van de graaf van Gulik, aan de St.-Laurensabdij te Oostbroek goederen schenken (nabij Oud Gastel), met kapel en toebehoren, gelegen tussen de grenzen Markemunde, Ouerste Ouermere, Halreberge, en Thurlichteruene, en neemt, als gekozen voogd, deze goederen in bescherming.

Uitgave

Dillo-Van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant, II, nr. 894.

Tekst

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Solent quandoque labefactari cum tempore, que fiunt in tempore, nisi maiorem corroborentur auctoritate.

Inde est quod ego Theodericus, comes Hollandie, notum facimus successure posteritati presenti pagina quod quidam nobiles Fastradus cognomento Scerebart et uxor eius Sophia filia videlicet comitis de Guleke, virtute sancti Spiritus accensi seculo abrenuntiantes et in melius vitam commutantes, quendam locum qui Nova Bethlehem vel Ostbruch est nuncupatus, sub regulari disciplina mutato habitu ad conversandum elegerunt et possessiones suas seu predia in terminis subternotatis iacentia: a Markemunde usque Ouerste Ouermere, ab Ouerste Ouermere usque Halreberge, de Halreberge usque Thurlichteruene, cum capella in proprio fundo in predictis terminis sita, cum villis, censu, litonibus, decimis tam maioribus quam minoribus, iusticiis, pratis, pascuis, campis cultis et incultis, silvis, piscaturis, tractibus aquarum, mobilibus et inmobilibus, acquisitis et acquirendis, quia libere possederunt, eidem ecclesie in honore sancte Dei genitricis virginis Marie et sancti Laurentii preciosi martiris Christi fundatam in perpetuum possidendas tradiderunt.

Ad huius igitur facti testimonium corroborandum Ludolfus, eiusdem loci primus abbas, cum coniventia fratrum suorum et predictus Fastradus, propinquus noster et speciali dilectione familiaris, harum possessionum sollempnem donationem sigilli nostri inpressione muniri petierunt et nos in advocatum harum possessionum elegerunt. Nos vera ob remunerationem eterne vite inposterum utilitati predictorum fratrum consulentes iure iurando firmavimus quod nulli hominum neque nos neque successores nostri eam in feodum unquam traderemus, nullas omnino exactiones in homines eorum faceremus, sed pro remedio anime nostre et omnium successorum eam in defensione et tuitione nostra fideliter haberemus.

Ut autem hec rata et inconvulsa per succedentia successorum nostrorum tempora permaneant, sigilli nostri inpressione signavimus, subternotatis idoneis testibus: Walterus, abbas Ekmundanus, Heinricus sancti Pauli in Traiecto, Meingotus, maior in Traiecto prepositus, Hermannus, ad sanctum Iohannem prepositus; laici: Teodericus, Wineger, Riquin de Malberga, Godefridus de Ren, Giselbertus et alii quamplures.

Acta sunt hec Traiecti, anno incarnationis dominice M° C° XXV°, regnante Heinrico Romanorum imperatore anno regni eius XXVII , imperii vero XII , indictione Xa feliciter.

Vertaling door Geertrui Van Synghel

Dirk VI, graaf van Holland, oorkondt dat de edellieden Vastraad Scherebaard en zijn echtgenote Sophie, dochter van de graaf van Gulik, een zekere plaats, genaamd Nieuw Betlehem of Oostbroek, hebben gekozen om in te treden onder de regel van de orde. Zij hebben hun bezittingen, die ze vrij bezitten, geschonken vanaf Markemunde tot Overste Overmere, van Overste Overmere tot Halderberg, van Halderberg tot Doerlechtervenne, inclusief de kapel op hun eigen grondbezit in het omschreven gebied gelegen, met de dorpen, de cijns, de horigen, de kleine en grote tienden, de rechtsmacht, de beemden, de weiden, de ontgonnen en onontgonnen velden, de bossen, de viswateren, de waterlopen, de verworven en nog te verwerven roerende en onroerende goederen, aan de kerk, opgericht ter ere van de heilige maagd Maria en Sint-Laurens.

Ter bevestiging hiervan hebben Ludolf, de eerste abt van de Sint-Laurensabdij, met instemming van zijn broeders, en Vastraad, naaste en bijzonder geliefd familielid van Dirk, gevraagd aan Dirk deze schenking met zijn zegel te bevestigen en ze hebben hem gekozen als voogd van deze bezittingen. Aangezien Dirk met het oog op de beloning van eeuwig leven voor de broeders wil zorgen, heeft hij onder ede bevestigd dat niemand, noch hij noch zijn opvolgers, deze schenking in leen zullen overdragen en dat zij geen heffingen zullen opleggen aan de mensen die er verblijven. Hij zal deze schenking altijd voor zijn zielenheil en dat van zijn opvolgers verdedigen en trouw onder zijn hoede houden.

Dirk bezegelt, met als getuigen: Wouter, abt van Egmond, Hendrik, [abt] van de Sint-Paulusabdij te Utrecht, Meingotus, proost van de Dom te Utrecht, Herman, proost van Sint-Jan te Utrecht; de leken: Dirk, Wineger, Riquin van Malburgen, Godfried van Rhenen, Gijsbert en vele anderen.

Gedaan te Utrecht in 1125.Document acties