U bent hier: Home Nieuws Subsidie Mastboom-Brosens Stichting voor vertalingen oorkonden 2012

Subsidie Mastboom-Brosens Stichting voor vertalingen oorkonden 2012

 

De Mastboom-Brosens Stichting heeft in het kader van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant subsidie verleend om vertalingen te maken van West-Brabantse oorkondeteksten.

Hoewel de oudste West-Brabantse oorkonden tot 1312 in druk gepubliceerd zijn in het tweede deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant, blijven deze voor vele onderzoekers moeilijk toegankelijk. Het merendeel van de teksten is namelijk in het Latijn, met rechtshistorisch jargon. Ook de regesten bieden vaak niet meer dan een aanknopingspunt, omdat daarin slechts een beknopte samenvatting staat van de Latijnse tekst. Daardoor gaat veel interessante informatie aan onderzoekers voorbij. Een vertaalproject is de aangewezen weg om in deze lacune te voorzien.

In dit project worden ca. 50 sleutelteksten uit het tweede deel van het Oorkondenboek van Noord-Brabant geselecteerd voor vertaling. De selectie ligt in handen van een projectgroep, met inbreng van de heemkundekringen en historische verenigingen.

De projectgroep bestaat uit drs. Yolande Kortlever, stadshistoricus van Bergen op Zoom bij Het Markiezenhof Historisch Centrum Bergen op Zoom, drs. Joss Hopstaken, teamleider bij het Gemeentearchief en -museum Roosendaal, drs. Frans Gooskens, voorzitter van de redactiecommissie van 'De Oranjeboom', Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda, en dr. Geertrui Van Synghel, bewerker van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant en projectleider van het vertaalproject.

De vertalingen worden gemaakt door Geertrui Van Synghel. Indien er belangstelling is voor het meewerken aan vertalingen, dan worden speciaal daarvoor Latijnse teksten geselecteerd. Alle vertalingen zullen online worden aangeboden in open access op de website van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (www.donb.nl).

Voor alle informatie: geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl.