U bent hier: Home Nieuws Paleografiewedstrijd 2011

Paleografiewedstrijd 2011

 

Paleografiewedstrijd 2011

 

Het bestuur van de Stichting Brabantse Bronnen organiseert in het kader van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant (DONB) een paleografiewedstrijd. Deze wedstrijd loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2011. Opdracht is de transcriptie van een veertiende-eeuwse Middelnederlandse oorkonde van het DONB, die nog niet eerder uitgegeven is, inclusief het maken van een regest (= korte samenvatting van de oorkondetekst). De prijs bestaat uit een boek en een e-reader. Het boek is de tweede geactualiseerde druk van het standaardwerk Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden, nu inclusief register. De prijs zal aan de winnaar worden uitgereikt door prof. dr. A.-J. Bijsterveld, voorzitter van de Stichting Brabantse Bronnen, in het voorjaar van 2012.

Inzendingen kunnen zowel per email als per post aangeleverd worden. De sluitingsdatum voor inzendingen is 31 december 2011. Te laat ontvangen inzendingen vallen buiten de wedstrijd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Bestuursleden en hun familieleden, alsmede de leden van de begeleidingscommissie van het DONB zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.

Inzendingen graag naar: geertrui.vansynghel@home.nl of naar: G. Van Synghel, De Goudplevier 5, 5271 LE Sint-Michielsgestel (NL).


Opdracht

De wedstrijdtekst is een oorkonde uit 7 juni 1310, die bewaard wordt in het Duitse Herzog von Croy'sches Archiv te Dülmen (Archiv Herzögliches Haus, Erb- und Familienprozesse, Charters Horn M III 1). Deze oorkonde is in de jaren ’80 ontdekt door Rien van den Brand (zie R. van den Brand, 'Onbekend Horn-archief ontdekt (1108-1790)', Brabants Heem 36 (1984) 149-154) en zal worden uitgegeven in het DONB. Tot op heden is de tekst nooit uitgegeven.

De oorkondetekst moet worden getranscribeerd volgens de transcriptieregels van het DONB, voorzien van hedendaagse interpunctie en alinea-indeling, zie http://www.donb.nl/project. Voor transcriptievoorbeelden, zie http://www.donb.nl/database/weergave.

De getranscribeerde tekst moet aangeleverd worden met een regest, d.w.z. een korte samenvatting van de inhoud. In het regest moeten volgende gegevens staan: de oorkonders, de personen die bij de rechtshandeling betrokken zijn, de aard van de rechtshandeling en het object. Het regest moet dus geen herhaling van de hele oorkondetekst zijn, maar de kwintessens er van. Voor voorbeelden van de opmaak van regesten, zie http://www.donb.nl/database/weergave.

De wedstrijdtekst wordt op 1 oktober om 12.15u. hier gepubliceerd.

Heel veel succes!,

dr. G. Van Synghel

Bewerker Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant