U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór 1313.01.25
(vóór 25 januari 1313)

Beoorkond wordt de toewijzing van een rente van twintig pond uit een pacht van Beugen aan Jutta van Nassau, weduwe van Jan I, heer van Cuijk. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van een oorkonde van Jutta van Nassau, weduwe van Jan I, heer van Cuijk, zie Van Synghel, DONB, nr. 1313.01.25, alwaar onderhavige toewijzing wordt vermeld: viginti libras denariorum annuas quas ex pactu de Boeghen habeo michi assignatas, s[ecundu]m littere docent super hiis confecte.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Regest

Niet voorhanden.

Datering

De oorkonde waarin de toewijzing van de pacht wordt bevestigd, geldt als terminus ante quem. De terminus post quem is niet exact aan te geven.

Afbeelding 1vóór1313.01.25
Volledig scherm


Document acties