U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1312.03.28
1312 maart 28

Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Agnes van Andreas, moeder van heer Bartholomeus, priester, poorteres van ’s-Hertogenbosch, verkoopt aan Arnoud Poeldonk een jaarlijkse erfcijns van 39 schelling, gevestigd op de Everartshoeve te Vught.

Origineel

A. ’s-Hertogenbosch, BHIC, toegangsnr. 245, archief Domus Sophiae te Vught, inv. nr. 42, reg. nr. 2.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Census in Wcht XXXIX s. in festo Purificationis Marie. ‒ 2o door 15e-eeuwse hand: Ex parte Arnoldi Poeldonck ex manso dicto Euerartshoeue. ‒ 3o door 15e-eeuwse hand: Vucht XXXIX s.

Bezegeling: [SD1] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Jan Franke, schepen van ’s-Hertogenbosch. ‒ [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Elias Pannicida, schepen van 's-Hertogenbosch.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Ontstaan en tekstuitgave
Onderhavige oorkonde is geschreven en geredigeerd door een niet bij naam gekende stadsklerk van 's-Hertogenbosch. Deze scriptor, hand 5, is voor de stad werkzaam vanaf 1312 tot 1317, zie Van Synghel, ‘Actum in camera’, 46, Tabel I.1. Het onderscheid tussen c en t is niet goed zichtbaar.
Afbeelding 11312.03.28voorzijde
Afbeelding 21312.03.28achterzijde
Volledig scherm

Nosa Iohannes dictus Franc et Elyas Pannicida, scabini in Buschoducis, notum facimus universis quod coram nobis Angnes Andree, mater quondam domini Bartholomei, presbiteri, burgensis in Buschoducis, cumb tutore suo ad hoc ab ea electo et ei a iudice rite dato annuum et hereditarium censum triginta novem solidorum dandum et solvendum anno quolibet in festo Purificationis beate Marie Virginis de manso terre, sito in Wcht dicto Teutonice Eueraesthoue, in eo iure quo annui et hereditarii census de hereditatibus, sitis in Wch extra libertates oppidi de Buschoducis annuatim sunt solvendi, ut dicebat, et quem annuum et hereditarium censum triginta novem solidorum in dicto manso dicto iure dicta Angnes annuatim habuit seu habere consuevit et de quo censu annuo et hereditario triginta novem solidorum iamdictus Arnoldus dictus Lokaert viginti quinque solidos annui et perpetui census et Arnoldus dictus Hanaert quatuordecim solidos census huiusmodi dare et solvere tenentur, sicut dicta Angnes asserebat, legitime et hereditarie vendidit Arnoldo dicto Poeldonc, supportavit et effestucando resignavit ipsumque Arnoldum in hunc inposuit et heredavit modo in talibus consueto. Et promisit coram nobis dicta Angnes cum dicto tutore suo ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipsa dicto Arnoldo de dicto annuo et hereditario censu triginta novem solidorum eidem vendito et de dicto manso solvendo, ut dictum est, debitam et iustam prestabit warandiam et quod omnem questionem proximitatis et aliam obligationem in hiis existentem deponet eidem, presentium testimonio litterarum.

Datum anno Domini Mo CoCoCo duodecimo, feria tercia post festum Pasche.

a
vergrote initiaal A.
b
bovengeschreven door schrijfhand A.

Document acties