U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1308.08.28
1308 augustus 28

Walram van Benthem, heer van Heeswijk, en zijn oudste zoon Walram oorkonden dat tussen hen en abt en convent van Berne is overeengekomen dat de abdij de novale tiend en de kerk van Heeswijk zal bezitten, dat zij het recht van naasting zal hebben ingeval Walram van Benthem of zijn erfgenamen het deel van hun nieuwe land voor de poort van de hof van de abdij, voor zover dat niet reeds was weggeschonken, zullen vervreemden, en dat de abdij het recht zal hebben het vee te weiden in de hof van Bernheze en in andere hoeven en huizen naast deze hof gelegen.

Origineel

A. Bernheze, Abdij Berne, abdijarchief, inv. nr. IIM8a.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 15e-eeuwse hand: [nota] 1308, Walramus et Walramus de Benthem.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Walram van Benthem, heer van Heeswijk, gaaf, van groene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Walram, zoon van Walram van Benthem, gaaf, van groene was.

Uitgave
a. Camps, ONB I, nr. 766, naar een 17e eeuws afschrift.
Regest
Van Bavel, Regesten Berne, 29 , nr. 130.
Opname
Deze oorkonde wordt in het DONB uitgegeven, omdat de tekstuitgave kan worden gebaseerd op het origineel.
Afbeelding 11308.08.28voorzijde
Afbeelding 21308.08.28achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentia visuris nos Walramus de Benthem, dominus de Hezewiic, et Walramus, eius filius primogenitus, notum facimus tenore presencium recognoscentes quod inter religiosos viros abbatem et conventum monasterii de Berna ordinis Premonstratensis, Traiectensis dyocesis ex una parte et nos ex altera per probos viros, ad hoc hinc inde electos, ordinatum est in hunc modum, videlicet quod dicti abbas et conventus novalem decimam ville de Hezewiic integraliter et ecclesiam de Hezewiic cum omnibus fructibus, iuribus et pertinenciis ad ipsam ecclesiam spectantibus absque omni contradictione nostra et sine exceptione qualibet habebunt, possidebunt et in perpetuum obtinebunt pacifice et quiete et quod terra novalis sita ante portam curtis dictorum religiosorum dicte Bernheze, extensa usque ad fossatum bonorum quondam Gossuiini de Beke, manebit in forma subnotata: videlicet quod pars illa dicte terre novalis que exhibita est et donata per nos, Walramum, predictum dominum de Hezewiic, permanebit prout exhibita nunc est et donata, sed si nos vel nostri heredes in posterum aliquam aliam partem dicte terre novalis aut communitatis donare, exhibere aut vendere voluerimus alii vel aliis, ex tunc abbas et conventus predicti, si voluerint, eam habebunt et habere poterunt pro tanto pro quanto alter eam esset habiturus.

Preterea dicti abbas et conventus habebunt et in perpetuum obtinebunt liberam potestatem cum pleno iure pascendi bestias suas manentes in curte de Bernheze ac in aliis mansis et domibus existentibus, iuxta predictam curtim stantibus et infra parrochiam de Dynther situatis, ad ipsos abbatem et conventum predictos spectantibus in communitatibus de Hezewiic, et eisdem communitatibus uti in pascuis cum omnibus et singulis bestiis in predicta curte et in aliis mansis et domibus manentibus, cum eorum attinenciis sitis infra limites et parrochiam de Dynther, sicuti hucusque habuerunt et habent.

Insuper confirmamus omnes et singulas litteras, libertates, concessiones, possessiones et omnium bonorum suorum donaciones dictis abbati et conventui per dominum Albertum de Dynther, militem, et dominum Amelricum de Heeswiic et per quascumque alias personas concessas et hucusque ab eisdem abbate et conventu possessas, easdem ipsis abbati et conventui ratificando. Quas ordinaciones, concessiones, confirmationes et ratificaciones nos Walramus, dominus de Hezewiic, et Walramus, eius filius, predicti promittimus bona fide pro nobis et nostris heredibus dictis abbati et conventui ratam et firmam perpetuo observare.

Et in horum testimonium et robur firmitatis perpetue sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda.

Datum anno Domini millesimo tricentesimo octavo, feria quarta post festum beati Bartholomei apostoli.

a
vergrote initiaal A.

Document acties