U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.05.07
1307 mei 7

Schepenen van Grave oorkonden dat Jacob van Haps alias van Gameren en zijn echtgenote Hiskiena verklaren dat zij na hun dood aan het gasthuis te Grave en aan de Tafel van de Heilige Geest aldaar hun erfgoed te Haps schenken, op voorwaarde dat de rectoren van beide instellingen hun jaargetijde en dat van Wouter, broer van Jacob, vieren.

Originelen
A1.

Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 918.

Aantekening op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: Littere de bonis Iacobi de Hoeps.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, gaaf, van bruine was. – [SD2] uithangend bevestigd, maar verloren zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave.

A2.

Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 920.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: De bonis Iacobi ex Camera et Hyssekine partim hospitali et partim Sancti Spiritus. – 2o door 15e-eeuwse hand: Dit is dat goet tot Haeps.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
Cunen, ‘Charters’, 150-151, naar A2.
Regest
Essink, Regesten, 6-7, nrs. 21 en 22.
Tekstuitgave
Onderhavige oorkonde is uitgegeven naar A1, met de varianten van A2 in het notenapparaat.
Ontstaan
Zowel het origineel voor het gasthuis als dat voor de Tafel van de Heilige Geest wordt bewaard in het archief van het Sint-Catharinagasthuis te Grave, omdat beide instellingen later samengevoegd zijn. A1 en A2 zijn door dezelfde hand geschreven. Deze scriptor schrijft de schepenoorkonden van de stad Grave in de periode 8 april 1304-7 mei 1307, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1304.04.08, 1304.12.14, 1305.07.24, 1306.11.13, 1306.12.25 en 1307.01.10. Deze scriptor heeft ook de tekstdelen geschreven op de rasuren in een Graafse schepenoorkonde uit 1303, zie Van Synghel, DONB, nr. 1303.06.28.
Afbeelding 11307.05.07A1voorzijde
Afbeelding 21307.05.07A1achterzijde
Afbeelding 31307.05.07A2voorzijde
Afbeelding 41307.05.07A2achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras inspecturis et audituris Iohannesb, filius Lydekine, et Wilhelmus de Wiighenc, scabini Grauenses, veritatis noticiam cum salute.

Noveritis quod Iacobus ded Hoepse et Hyssekina, uxor eius, cum suo mamburno electo compotes sane mentis coram iudice et nobis constituti contulerunt post vitam eorum amborum in puram et perpetuam elemosinam omnem hereditatem suam, sitam in Hoeps, partim hospitali in Grauia et partim Mense Sancti Spiritus ibidem, renunciantes eidem hereditati et more solito effestucantes, proutf nos scabini supradicti sententialiter diffinivimus hoc predictis hospitali et Mense Sancti Spiritus sufficere ad robur perpetue firmitatis, hac addita conditione quod rectores prefatorumg hospitalis et Mense Sancti Spiritus anniversarium ipsorum Iacobi et eiush uxorisi ac Wolteri, fratris eiusdem Iacobi, agent et agi procurabunt.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda.

Datum anno Domini Mo CCCo septimo, dominica die proxima ante Pentecostenj.

a
vergrote en versierde initiaal A1 en A2.
b
Iohannes A2.
c
Wycghen A2.
d
ontbreekt A2, ex Chamera A2.
e
ontbreekt A2.
f
ontbreekt A2, ita quod A2.
g
predictorum A2.
h
uxoris eius A2.
i
uxoris eius A2.
j
hierna sluitingstekens A1 en A2.

Document acties