U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1307.01.08b
1307 januari 8

Schepenen (van Heusden) oorkonden inzake een vierdel land op de Pixen waarbij Claes Agneszoon en Jan de Oude zijn betrokken. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit een vermelding in Den Haag, Nationaal Archief, archief graven van Holland, inv.nr. 2118 (staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, fol. 78r, nr. 35, alwaar onderhavige oorkonde wordt vermeld: Noch eenen scepenenbrief alle geliic sprekende op Claes Agniesenzoon ende Ian die Oude tsamen ende op hoiren erven van een vierdeel lants, gelegen als hiernaest boven etc. Datum die et anno quibus supra proximo.

Afbeelding 11307.01.08b NL-HaNA_3.01.01_2118_0005 fol. 78r
Volledig scherm


Document acties