U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1238.04.01(na 1230.03.09)
(1230 maart 10 – 1238 april 1)

Jan II, bisschop van Luik, beveelt Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, een onderzoek in te stellen naar het kapittel van Kortessem. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de narratio van een oorkonde van Daniel, deken, en meester Reinier, kanunnik van Tongeren, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.07.21, alwaar onderhavig mandaat wordt vermeld: Cum nos a venerabilis patre Iohanne, Dei gratia bone memorie quondam Leodiensi episcopo, primo litteratorie ac postmodum viva voce recepimus in mandatis quod ad ecclesiam beati Petri in Corteshem personaliter accedentes ordinaremus et statueremus in eadem tam super temporalibus quam spiritualibus que videmus secundum Deum statuenda, nos, in negotio procedentes eodem, inquisitionem fecimus diligentem tam super primaria institutione ipsius ecclesie quam super statu eius presenti et singulis articulis spectantibus ad negotium plenius exequendum.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang

Voor het mandaat van de deken van de domkerk te Luik, zie Van Synghel, DONB, nr. 1238.07.20(na 1238.04.01). Voor de uitvaardiging van de nieuwe statuten en de bekrachtiging- en goedkeuringsoorkonden, zie Idem, DONB, nrs. 1238.07.21, 1244.05.31(na 1244.05.00), 1244.06.02 en 1294.06.17.

Datering

Terminus post quem van deze oorkonde is de aanvang van het episcopaat van Jan II, bisschop van Luik, op 9 maart 1230. Terminus ante quem is zijn sterfdag op 1 april 1238.

Afbeelding 11238.04.01(na1230.03.09)fol.15v
Afbeelding 21238.04.01(na1230.03.00)fol.16r
Volledig scherm


Document acties