U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. vóór 1305.02.27
(vóór 27 februari 1305)

Schepenen (van Heusden) oorkonden dat vrouwe Jutta, echtgenote van Jan Brustijn, erfgoed overdraagt aan haar zoon Brustijn en diens vader Jan. (Deperditum)

Origineel
Origineel noch afschrift voorhanden.
Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de dispositio van de oorkonde d.d. 1305.02.27 van Jan, heer van Heusden, zie Van Synghel, DONB, nr. 1305.02.27, alwaar onderhavige overdracht wordt vermeld: wi heibben gheloeft ende gheloven met desen litteren dat wi alle die voerwarden ende al dat erve die ver Iutte, Ian Brustiins wiif, met haren ghecoren montbare ghemaect heeft Brustiin, haren sone, ende Ianne, sinen vader, weilc voerwarden ende erve de scepen beseghelt heibben in den b[r]ievea die daer af ghemaect is.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Datering

Deze oorkonde is waarschijnlijk kort voor de vrijwaring van de overdracht door de heer van Heusden uitgevaardigd, zie Van Synghel, DONB, nr. 1305.02.27.

a
gaatje in perkament A.

Document acties