U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1304.12.26
1304 december 26

Gwijde (van Dampierre), graaf van Vlaanderen, neemt [de bode van de graaf van Kleef met 1.000 voeder wijn en de scheepsbemanning] onder zijn bescherming. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de Staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, zie Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 2118, fol. 77v, nr. 27, alwaar onderhavige bescherming wordt vermeld: Guy van Vlaenderen, geheyten grave van Zeelant, neemt in synre protectie ende bescermenisse etc. ut supra in eo numero XXII. Datum XIIC vier, sabato post Nativitatis Domini.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Samenhang

De verwijzing in deze vermelding ut supra in eo numero XXII heeft betrekking op de oorkonde onder nr. 22 in dit register, namelijk de bescherming door de hertog van Brabant, zie Van Synghel, DONB, nr. 1304.04.19. Het regest is aangevuld op basis van de vermelding van die oorkonde.

Afbeelding 11304.12.26 NL-HaNA_3.01.01_2118_0005 fol. 77v
Volledig scherm


Document acties