U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1303.06.24a
1303 juni 24

Aleid, gravin van Wittgenstein en vrouwe van Heusden, beleent haar zoon Jan, heer van Drongelen, met het goed dat zij geërfd heeft van haar man (Jan, heer van Heusden) en twee kinderen, te verzoeken aan de hof van Heusden. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit de Staat van charters van Holland en Zeeland, opgemaakt door mr. Pieter van Renesse van Beoostenzwene in 1441, zie Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief van de Graven van Holland, inv. nr. 2118, fol. 77r, nr. 23, alwaar onderhavige handeling wordt vermeld: Vrouwe Aliit, gravinne van Wittelresteyn ende vrouwe van Heusden, verlyet met zekere condicien etc. heeren Ian van Drongelen, hoeren zoon, alle dat goet dat hoir van hoiren man ende tween kinderen anbestorven was, te verzucken an den hoff van Huesden etc. Datum XIIIC III, in die Nativitatis Iohannis Babtiste.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11303.06.24a NL-HaNA_3.01.01_2118_0004 fol. 77r
Volledig scherm


Document acties