U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1302.11.29
1302 november 29

Schepenen van Grave oorkonden dat Arnoud van der Mere en Jutta, weduwe van Simon, aan Gerard, zoon van Simon, een jaarlijkse erfcijns van 30 schelling Tournoois verschuldigd zijn, gevestigd op hun woonerf te Grave naast het gasthuis.

Origineel

A. Grave, Verzorgingshuis Maaszicht, archief Sint-Catharinagasthuis Grave, inv. nr. 1536.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: XXX s. (hierboven auds gelds door 15e-eeuwse hand bijgeschreven), partim Iohannis et partim in Nativitate Christi de domo Arnoldi van der Mere et Iutte Monekini iuxta hospitale. – 2o door 14e-eeuwse hand: Otte die Smyt.

Bezegeling: S1 uithangend bevestigd zegel van Jan, zoon van Lidekin, schepen van Grave, beschadigd, van bruingroene was. – S2 uithangend bevestigd zegel van Willem van Wijchen, schepen van Grave, zwaar beschadigd, van bruingroene was.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regest
Essink, Regesten, 5, nr. 13.
Ontstaan
Deze oorkonde is geschreven door een hand uit de stad Grave die schepenoorkonden schrijft in de periode 6 oktober 1302-28 juni 1303, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1302.10.06, 1302.11.06, 1303.02.07, 1303.02.08 en 1303.06.28.
Afbeelding 11302.11.29voorzijde
Afbeelding 21302.11.29achterzijde
Volledig scherm

Universisa presentes litteras visuris et audituris Iohannes, filius Lydekine, et Wilhelmus de Wiighen, scabini in Grauia, salutem cum noticia veritatis.

Noveritis quod Arnoldus van der Mere et Iutta, relicta Monekini bone memorie, cum tutore suo electo coram iudice ac nobis scabinis constituti recognoverunt se teneri Gerardo, filio Monekini iam predicti, de hereditate sua super quam Arnoldus et Iutta predicti morantur, sita iuxta hospitale de Grauia ex una parte et iuxta hereditatem Hermanni dicti Rosinch ex altera parte, in triginta solidis censualibus nigrorum Turonensium parvorum et bonorum, una dimidietate de hiis triginta solidis in Nativitate Christi, reliqua vero dimidietate in Nativitate beati Iohannis Baptiste, ipsi Gerardo predicto et post ipsum suis heredibus hereditarie et perpetue persolvendum de hereditate prenotata.

In cuius rei testimonium et perpetuam firmitatem sigilla nostra presentibus sunt appensa.

Datum anno Domini millesimo tricentesimo secundo, in vigilia Andree apostolib.

a
vergrote en versierde initiaal A.
b
hierna sluitingsteken A.

Document acties