U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1301.06.28b
1301 juni 28

Gerard van Horn, heer van Altena, erkent de goederen te Altena van het kapittel van Oudmunster te Utrecht in pacht te houden op de voorwaarden vervat in de uitspraak d.d. 31 maart 1301. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Deze oorkonde is bekend uit een aantekening te Utrecht, Het Utrechts Archief, toegangsnr. 223, archief kapittel van Oudmunster te Utrecht, inv. nr. 935 II, fol. 268v, onder het afschrift van de oorkonde d.d. 1301.06.28 (zie Van Synghel, DONB, nr. 1301.06.28a), alwaar onderhavige oorkonde wordt vermeld: item littera Gerardi de Hoerne, domini de Altenae, super eisdem bonis hereditariis pro eodem pacto. Datum anno Domini Mo CCCo primo, in vigilia Petri et Pauli apostolorum.

Uitgave
Niet eerder uitgegeven.
Regesten
Brom, Regesten sticht Utrecht II, 239-240, nr. 2965. – Korteweg, Rechtsbronnen Woudrichem II, nr. 36. – Ketner, OSU V, 501, nr. 3026.
Samenhang
Voor de uitspraak over de pachtvoorwaarden door deken en kapittel van Oudmunster, zie Van Synghel, DONB, nr. 1301.06.28a.
Afbeelding 11301.06.28bvermelding
Volledig scherm


Document acties