U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1299.12.12b
1299 december 12
Dordrecht

Jan II, graaf van Henegouwen en van Holland, bevestigt alle voorrechten die de poorters van Geertruidenberg hebben ontvangen van zijn voorouders, graven van Holland.

Origineel

[A]. Niet voorhanden.

Afschrift

B. waarschijnlijk vóór 1334 juni 10, Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief Graven van Holland, inv. nr. 289 = Groot register Zuid-Holland EL.24 van akten van graaf Willem III, fol. 52r, nr. 332.

Afbeelding 11299.12.12b ZH_G_X052r_340_1
Volledig scherm

Wi Jan, grave van Henegouwen, van Hollant etc., maken cond etc. dat wi onsen lieven ghetrouwen poirters ghemene in Sente Geerdenberghe alle privilegien ende hantvesten die si bezeghelt hebben van onsen voirsaten die graven in Holland hebben gheweset, ende alle rechte die zi tote hare ghebrocht hebben van rechte die si van rechte sculdich sien te hebben, vaste houden ende ghestade ende gheloven hem die van ons ende van onsen nacomelinghen vaste ende ghestade te houdene hem ende haren nacomelinghen ewelike.

In oirconde etc.

Ghegheven tote Dordrecht, in zente Lucienavond int iair ons Heren Mo CCo XCIXo.


Document acties