U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1299.12.12a
1299 december 12

Schepenen, raad en gemeente van Geertruidenberg verklaren Jan II, graaf van Henegouwen, als rechtmatige graaf van Holland en Zeeland en heer van Friesland als hun landsheer te hebben gehuldigd.

Origineel

A. Den Haag, Nationaal Archief, toegangsnr. 3.01.01, archief Graven van Holland, 1189-1581 (ca. 1650), inv. nr. 12.

Afbeelding 11299.12.12aNL-HaNA_3.01.01_12Voorzijde
Volledig scherm

Wia .. scepene, .. raet ende ghemeynte van der port van Sinte Ghertrudenberghe maken cont ende kenlic allen denghenen die desen brief sien sullen iof horen lesen dat wi enen hoghen edelen prince ende enen werden heren Ianne, grave van Henegouwen, die van rechten oyre es grave in Hollant, in Zelant, ende here in Vrieselant, ontfanghen hebben over onsen rechten here grave te wesene ende here in dien vorseyden landen, ende wi hebben hem hulde ghesuoren met ghestaveden eden hem te houdene over onsen rechten landshere ende siin rechte oyr, na hem comende, ende hem altoys te doene alse wi onsen gherechten landshere sculdich siin te doene.

In kennessen van deser dinc hebbe wi desen brief bezeghelt met onser ghemeenre porten zeghele.

Ghegheven int iaer ons Heren dusent twehondert neghene ende neghentich, in sinte Lucienavondeb.

a
vergrote initiaal A.
b
sluitingstekens A.

Document acties