U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1296.09.21
1296 september 21

Schepenen van ’s-Hertogenbosch oorkonden dat Jutta, zus van Jan, zoon van Jacob, smid, overdraagt aan Marcelis van Rode, procurator van de Tafel van de Heilige Geest te ’s-Hertogenbosch, een jaarlijkse erfcijns van 30 schelling Leuvens, gevestigd op een huis en ondergrond te ’s-Hertogenbosch ten behoeve van de Tafel. (Deperditum)

Origineel

Origineel noch afschrift voorhanden.

Vermelding

Het bestaan van deze oorkonde, waarvan de tekst verloren is gegaan, is bekend uit een vermelding in een opwinningsakte d.d. 23 maart 1464 (gedateerd op basis van de vermelde schepenen Heijm, Van Geel, Becker en Van Beers), opgetekend in het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch van 1 oktober 1414-30 september 1415, zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1801, fol. 88v, waar onder meer naar deze Latijnse oorkonde verwezen wordt: Iohannes Spirinc tamquam rector Mense Sancti Spiritus in Buscoducis fuit adiusticiatus ad domum et fundum sitos in Buscoducis iuxta domum Iohannis dicti Campart, in qua domo predicta seu in quo fundo Ghibo de Ghasel, sartor vestium, moratur, occasione defectus solutionis annui et hereditarii census triginta solidorum Louaniensium quem Iutta, soror Iohannis, filii quondam Iacobi, fabri, Marcilio de Rode, procuratori Mense Sancti Spiritus in Buscoducis, ad opus eiusdem Mense hereditarie supportavit Nativitatis, prout in litteris quarum data continet feria sexta post festum beati Lamberti martiris anno Domini millesimo CCmo nonagesimo sexto.

Uitgave

Niet eerder uitgegeven.

Afbeelding 11296.09.21
Volledig scherm


Document acties