U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1294.08.10
1294 augustus 10

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jota, weduwe van Wouter Foyten, koopt van Jan Piscator een cijns van tien schellling Leuvens, gevestigd op een halve huisplaats naast zijn huis.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIK9.

Geen middeleeuwse aantekening op de achterzijde.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Jan Pijkevet, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van groene was. S2 afhangend bevestigd zegel van Emond Coleken, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van groene was.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 251-252, nr. 296, naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 23, nr. 99.
Ontstaan
Deze oorkonde is door dezelfde hand geschreven als Van Synghel, DONB, nr. 1294.06.20.
Afbeelding 11294.08.10
Volledig scherm

Nosa Iohannes Pikenuet et Emundus Coleken, scabini in Hoesden, sub appensione sigillorum nostrorum protestamur quod Iota, relicta Walteri Foyten, emit erga Iohannem Piscatorem decem solidos Louaniensis super dimidium domistadium, situm iuxta domum suam, sicut super hereditate plenarie proclamata wlgaliter dicta volboden, qui nummi persolvendi erunt semper in die beati Lamberti. Si vero de predicta hereditate Iote predicte aliquid deficeret, tunc ipsa Iota super dimidium dictum domistadium in quo Iohannes predictus habitat, dampnum vel incommodum recuperare deberet.

Datum anno Domini Mo CCo XCo quarto, in die beati Laurentii.

a
vergrote initiaal A.

Document acties