U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1293.10.04
1293 oktober 4

Schepenen van Heusden oorkonden dat Jan, kloosterling van Berne, namens abt en convent in cijns geeft aan Winrik van Vlijmen de dijk met het bijbehorende erf, genaamd Cavelinghe, te Rijswijk tegen een jaarlijkse erfcijns van zes penning Leuvens, waarvoor deze het land de Brake, zijn erfgoed en al zijn goederen in onderpand geeft.

Origineel

A. Bernheze, Abdij van Berne, abdijarchief, inv. nr. IIK3.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door begin 14e-eeuwse hand: [Vli]men?. – 2o door 14e-eeuwse hand: Winric[i] de Vlimen. – 3o door 14e-eeuwse hand: Vlimen. – 4o door 15e-eeuwse hand: Vlymen. – 5o door 15e-eeuwse hand: VI denarii Louanienses.

Bezegeling: S1 afhangend bevestigd zegel van Arnoud van Wijk, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van bruine was. – S2 afhangend bevestigd zegel van Emond Coleken, schepen van Heusden, zwaar beschadigd, van bruine was.

Uitgave
a. De Fremery, Supplement OHZ, 243-244, nr. 287, naar A.
Regest
Van Bavel, Regestenboek Berne, 22, nr. 94.
Ontstaan
Deze oorkonde is door dezelfde hand geschreven als Van Synghel, DONB, nrs. 1293.09.06 en 1293.10.14.
Afbeelding 11293.10.04voorzijde
Afbeelding 21293.10.04achterzijde
Volledig scherm

Universis presens scriptum visuris Arnoldus de Wiich et Emundus Koleken, scabini in Hosdenne, noscere veritatem.

Constitutus coram nobis Winricus de Vlimen recepit de domino abbate et conventu monasterii de Berne quemdam aggerem ad bona de Risewiich pertinentem cum tali hereditate ad ipsum aggerem pertinentem, sitam retro ipsum aggerem, dictam vulgaliter Cavelinghe, in hereditario censu et iure censuali tenendum et habendum annuatim pro sex denariis Louaniensium denariorum solubilium in die beati Lamberti persolvendis. Et pro maiori certitudine illius census solvendi ipse Winricus de Vlimen dedit et supportavit ad opus domini abbatis et conventus de Berne frustum terre dictum Brake et omnem hereditatem suam necnon et omnia bona sua que habuit et super eadem hereditate et bonis suis effestucando resignavit ad opus domini abbatis et conventus monasterii antedicti, prout scabini sententiabant ipsis esse stabile et firmum. Insuper frater Iohannes de Berne ex parte domini abbatis et conventus monasterii predicti contulit et supportavit predicto Winrico de Vlimen in hereditario censu omnem hereditatem et omnia bona prescripta, que fuerant ipsius Winrici cum predicto aggere et hereditate ad ipsum aggerem pertinente pro predictis sex denariis Louaniensium denariorum iure censuali annuatim in die beati Lamberti persolvendis in omni iure prout alii censuales suum censum solvere tenentur et apud Berne dictum censum persolvendum.

Datum anno Domini Mo CoCo nonogesimoa tercio, dominica post festum beati Bauonis.

a
aldus A.

Document acties