U bent hier: Home Database Oorkonden

nr. 1293.04.29
1293 april 29

Jan, heer van Heusden, belooft aan abt en convent van Sint-Truiden geen inbreuk te plegen op hun recht op de Kerkdijk te Aalburg.

Origineel

A. Hasselt, RA, toegangsnr. 715, archief abdij van Sint-Truiden, inv. nr. 427.

Aantekeningen op de achterzijde: 1o door 14e-eeuwse hand: F. Xa. – 2o door 14e/15e-eeuwse hand: De quodam aggere sito in Aelburg dicte Kerckdiick, 1293.

Bezegeling: S1 uithangend, dubbel doorgestoken zegel van Jan, heer van Heusden, gaaf, van witte was.

Uitgaven

a. Piot, Cartulaire I, 393-394, nr. 309, naar A. – b. Van den Bergh, OHZ II, 49, nr. 843, naar A.

Regest

Grauwels, Regestenlijst, [z.p.], nr. 427.

Ontstaan

Deze oorkonde is geschreven door een scriptor van de Heusdense schepenbank, die actief is van 1292 tot en met oktober 1293, zie Van Synghel, DONB, nrs. 1292.02.11, 1292.06.11, 1293.09.06, 1293.10.04 en 1293.10.14.

Afbeelding 11293.04.29voorzijde
Afbeelding 21293.04.29achterzijde
Volledig scherm

Universis ad quorum notitiam presentes littere pervenerint Iohannes, dominus de Hosdenne, salutem in Domino.

Noverit universitas vestra quod nos promisimus dilectis nostris viris religiosis domino abbati en conventui Sancti Trudonis in omni iure, prout hactenus fuerunt de quodam aggere, sito in Alborgh, in fine ecclesie, dicto Kerchdiich, bene et firmiter conservare.

In cuius rei testimonium et robur sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum.

Datum anno Domini Mo CCo nonogesimo tertio, feria quarta ante festum apostolorum Philippi et Iacobi.


Document acties